Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Titus, kapitel 2

@ Du skal sige det der stemmer med den sunde lære: 2:2Ældre mænd skal være kontrollerede, respektable, beherskede, sunde i troen, i kærligheden og i udholdenheden. 2:3Ældre kvinder skal ligeledes i adfærd være hellige, ikke sladrende, ikke slaver af megen vin, men lærere i det gode 2:4for at de kan opmuntre de unge kvinder til at elske deres mænd og deres børn, 2:5til at være selvbeherskede og rene, til at arbejde i hjemmet og være gode og til at underordne sig deres egne mænd for at Guds ord ikke skal spottes.
2:6Forman ligeledes de unge mænd til selvbeherskelse 2:7i alt, og vis dig selv som et forbillede i gode gerninger, og vis dig ufordærvet og seriøs i din undervisning, 2:8i din tale sund og uangribelig for at modstanderen må blive til skamme fordi han ikke har noget ondt at sige om os.
2:9Forman slaverne at de skal underordne sig deres egne herrer i alt, at de skal være imødekommende og ikke modsigende, 2:10ikke stjæle, men i alt vise god troskab for at de i alt kan bringe ære til Guds, vores frelsers, lære.
2:11For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker 2:12og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og til at leve med selvbeherskelse, retfærdigt og gudfrygtigt i denne verden, 2:13mens vi venter det salige håb og den store Guds og vores frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst. 2:14Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra enhver lovløshed og for at rense sig et ejendomsfolk, som er ivrigt efter at gøre gode gerninger. 2:15Tal dette, forman og irettesæt med al autoritet. Lad ingen ringeagte dig.
          

Vælg kapitel

1 2 3

Vælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023