Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Titus, kapitel 3

Formaning om at underordne sig og vise mildhed

3:1Husk dem på at de skal underordne sig herskere og myndigheder, at de skal adlyde, være parate til enhver god gerning, 3:2ikke håne nogen, ikke være stridbare, men milde, så de viser al sagtmodighed mod alle mennesker.

Genfødsel og nyt liv

3:3For også vi var engang uforstandige, ulydige, forførte, slaver af forskellige slags begær og lyster, og vi førte et liv i ondskab og misundelse, var forhadte og hadede hinanden. 3:4Men da Guds, vores frelsers, godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret,
3:5frelste han os ikke på grund af de retfærdige gerninger, vi havde gjort,
men på grund af sin barmhjertighed ved genfødslens og fornyelsens bad ved Helligånden,
3:6som han i rigt mål udøste over os ved Jesus Kristus, vores frelser,
3:7for at vi når vi er blevet erklæret retfærdige ved hans nåde, skulle blive arvinger med håb om evigt liv.
3:8Troværdigt er ordet, og jeg vil at du skal insistere på dette, for at de som er kommet til tro på Gud, skal fokusere på at engagere sig i gode gerninger. Dette er godt og gavnligt for mennesker. 3:9Men hold dig fra tåbelige diskussioner, stamtavler, stridigheder og kampe om loven, for de er nyttesløse og ufrugtbare. 3:10Afvis et menneske der skaber splittelse, efter den første og anden irettesættelse, 3:11fordi du ved at et sådant menneske er forvirret og synder og er dømt af sig selv.

Planer og hilsner

3:12Når jeg sender Artemas eller Tykikos til dig, så skynd dig at komme til mig i Nikopolis, for dér har jeg besluttet at overvintre. 3:13Hjælp Zenas, den lovkyndige, og Apollos bedst muligt med henblik på deres rejse for at de ikke skal mangle noget. 3:14Men også vores folk skal lære at engagere sig i gode gerninger hvor det er nødvendigt, for at de ikke skal være uden frugt.
3:13Alle som er hos mig, hilser. Hils dem som elsker os i troen.
3:14Nåden være med jer alle.
          

Vælg kapitel

1 2 3

Vælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023