Den Frie Bibel

Profeten Amos, kapitel 1

Amos, som spaar i Kong Ussias’s Tid, taler først i Almindelighed om Guds Domme, 1-2; dernæst i Særdeleshed om dem over Damaskus og Syrien, 3-5; over Filisterne, 6-8; over Tyrus, 9-10; over Edom, 11-12; og over Ammons Børn, 13-15.

1:1De Ord, som Amos, der var iblandt Hyrderne fra Thekoa, saa over Israel i Judas Konge Ussias’s Dage og i Israels Konge Jeroboams, Joas’s Søns, Dage to Aar før Jordskælvet. 1:2Han sagde da: Herren skal brøle fra Zion og lade sin Røst lyde fra Jerusalem; og Hyrdernes Græsgange skulle sørge og Karmels Top blive tør.
1:3Saa siger Herren: For tre Overtrædelser af Damaskus og for fire — jeg tager det ikke tilbage — fordi de have tærsket Gilead med Jerntærskevogne, 1:4derfor vil jeg sende en Ild i Hasaels Hus, og den skal fortære Benhadads Paladser. 1:5Og jeg vil sønderbryde Portstængerne for Damaskus og udrydde Indbyggerne fra Avens Dal og den, som fører Spiret, fra Beth-Eden; og Syriens Folk skal bortføres til Kir, siger Herren.
1:6Saa siger Herren: For tre Overtrædelser af Gaza og for fire — jeg tager det ikke tilbage — fordi de have bortført de fangne alle til Hobe, for at overgive dem til Edom, 1:7derfor vil jeg sende en Ild paa Gazas Mur, og den skal fortære dens Paladser. 1:8Og jeg vil udrydde Indbyggerne fra Asdod og den, som fører Spiret, fra Askalon; og jeg vil vende min Haand imod Ekron, og de overblevne af Filisterne skulle omkomme, siger den Herre, Herre.
1:9Saa siger Herren: For tre Overtrædelser af Tyrus og for fire — jeg tager det ikke tilbage — fordi de overgave de bortførte alle til Hobe til Edom, og de kom ikke Broderpagten i Hu, 1:10derfor vil jeg sende en Ild paa Tyrus’s Mur, og den skal fortære dens Paladser.
1:11Saa siger Herren: For tre Overtrædelser af Edom og for fire — jeg tager det ikke tilbage — fordi han forfulgte sin Broder med Sværdet og kvalte sin Barmhjertighed, saa at hans Vrede altid sønderrev, og han har bevaret sin Harme evindelig, 1:12derfor vil jeg sende en Ild i Theman, og den skal fortære Bozras Paladser.
1:13Saa siger Herren: For tre Overtrædelser af Ammons Børn og for fire — jeg tager det ikke tilbage — fordi de sønderreve de frugtsommelige i Gilead for at udvide deres Landemærke, 1:14derfor vil jeg antænde en Ild paa Rabbas Mur, og den skal fortære dens Paladser under Stormraab paa Krigens Dag, under Storm paa Hvirvelvindens Dag. 1:15Og deres Konge skal vandre i Landflygtighed, han og hans Fyrster til Hobe, siger Herren.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.