Den Frie Bibel

Ezras Bog, kapitel 1

Kyrus, Kongen af Persien, giver Jøderne Frihed til at drage af det babyloniske Fangenskab til deres Land igen, 1-4; en Del af Juda, Benjamin og Levi drage til Jerusalem og faa en Del af Templets Kar med sig fra Babel, 5-11.

1:1Men i Kyrus’s, Kongen af Persiens, første Aar, da Herrens Ord, som var talt ved Jeremias’s Mund, var fuldkommet, opvakte Herren Kyrus’s, Kongen af Persiens, Aand, at han lod udraabe over sit ganske Rige og kundgøre ved Skrift og sige: 1:2Saa siger Kyrus, Kongen i Persien: Herren, Himmelens Gud, har givet mig alle Riger paa Jorden, og han har befalet mig at bygge sig et Hus i Jerusalem, som er i Juda. 1:3Hvo der maatte være iblandt eder af alle hans Folk, med ham være Herren, hans Gud, og han drage op til Jerusalem, som er i Juda, og han bygge Herren Israels Guds Hus; han er den Gud, som er i Jerusalem. 1:4Og hver, som er bleven tilovers, skulle fra alle Steder, hvor han er fremmed, hans Steds Folk understøtte med Sølv og med Guld og med Gods og med Kvæg, med en frivillig Gave til Guds Hus, som er i Jerusalem.
1:5Da gjorde Øversterne for Fædrenehusene i Juda og Benjamin tillige med Præsterne og Leviterne sig rede, ja alle, hvis Aand Gud opvakte, til at drage op for at bygge Herrens Hus, som er i Jerusalem. 1:6Og alle trindt omkring dem understøttede dem med Sølvkar, med Guld, med Gods og med Kvæg og med kostbare Skænk foruden alt det, som de gave frivilligt. 1:7Og Kong Kyrus lod Herrens Hus’s Kar, hvilke Nebukadnezar havde udført af Jerusalem og sat i sin Guds Hus, føre ud. 1:8Men Kyrus, Kongen i Persien, førte dem ud ved Mithridates’s, Skatmesterens Haand, og han talte Sesbazar, Judas Fyrste, dem til. 1:9Og dette er Tallet paa dem: Tredive Guldbækkener, tusinde Sølvbækkener, ni og tyve Offerknive, 1:10tredive Guldbægere, fire Hundrede og ti andre Sølvbægere, tusinde andre Kar. 1:11Alle Kar af Guld og Sølv vare fem Tusinde og fire Hundrede; alt dette førte Sesbazar op, da de bortførte droge op fra Babel til Jerusalem.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.