Den Frie Bibel

Profeten Mika, kapitel 3

Gud truer Folkets Øverster for deres Tyranni og Ondskab, 1-4; og Profeterne, fordi de falskelig trøstede Folket, 5-7; Mika derimod vidner med Frimodighed om Jerusalems og Templets Ødelæggelse, for Folkets, Regenternes, Præsternes og Profeternes Synders Skyld, 8-12.

3:1Og jeg sagde: Hører dog, I Jakobs Øverster og Israels Hus’s Dommere! burde I ikke kende Retten? 3:2De hade det gode og elske det onde; de rive deres Hud af dem og deres Kød af deres Ben. 3:3Det er dem, som æde mit Folks Kød og drage deres Hud af dem og bryde deres Ben; og de brede dem ud som i en Gryde og som Kød midt i en Kedel. 3:4Da skulle de raabe til Herren, og han skal ikke bønhøre dem; men han skal skjule sit Ansigt for dem paa den Tid, eftersom de have gjort ilde i deres Idrætter.
3:5Saa siger Herren imod Profeterne, som forvilde mit Folk, og som, naar de faa noget at bide med deres Tænder, forkynde Fred, men naar nogen intet giver dem for deres Mund, da prædike de Krig imod ham: 3:6Derfor skal det blive Nat for eder, uden Syner, og Mørke for eder, uden Spaadom; og Solen skal gaa ned over Profeterne, og Dagen skal blive sort over dem. 3:7Og Seerne skulle beskæmmes og Spaamændene blive til Skamme, og de skulle skjule Skægget over Munden alle sammen; thi der er intet Svar fra Gud.
3:8Men jeg er derimod fuld af Kraft, Herrens Aand, og af Ret og Styrke til at kundgøre Jakob hans Overtrædelse og Israel hans Synd. 3:9Hører dog dette, I Jakobs Hus’s Øverster og Israels Hus’s Dommere! I, som afsky Ret og gøre det lige kroget! 3:10Hver, som bygger Zion med Blod og Jerusalem med Uretfærdighed! 3:11Dens Øverster dømmes for Skænk, og dens Præster lære for Betaling, og dens Profeter spaa for Penge; dog forlade de sig fast paa Herren, sigende: Er ikke Herren midt iblandt os? der skal ikke komme Ulykker over os. 3:12Derfor, for eders Skyld, skal Zion pløjes som en Ager og Jerusalem blive til Stenhobe og Husets Bjerg til Skovhøje.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.