Den Frie Bibel

Profeten Sakarias, kapitel 5

Profeten ser en flyvende Bogrulle, hvorpaa Forbandelse imod Syndere var skrevet, 1-4; dernæst ser han Ugudeligheden som en Kvinde, siddende i en Efa, der bortføres, et Billede paa Ugudelighedens Fjernelse fra det hellige Land, 5-11.

5:1Og jeg opløftede atter mine Øjne og saa, og se, en flyvende Bogrulle! 5:2Og han sagde til mig: Hvad ser du? og jeg sagde: Jeg ser en flyvende Bogrulle, dens Længde tyve Alen og dens Bredde ti Alen. 5:3Da sagde han til mig: Dette er den Forbandelse, som udgaar over det ganske Land, thi hver den, som stjæler, skal efter den udryddes herfra, og hver den, som sværger, skal efter den udryddes derfra. 5:4Jeg lod den udgaa, siger den Herre Zebaoth, at den skal komme til Tyvens Hus og til hans Hus, som sværger falskelig ved mit Navn, og den skal blive Natten over i hans Hus og fortære det, baade dets Tømmer og dets Stene.
5:5Og Engelen, som talte med mig, gik ud og sagde til mig: Opløft dog dine Øjne, og se, hvad er dette, som der gaar ud? 5:6Og jeg sagde: Hvad er det? og han sagde: Dette er den Efa, som gaar ud; og han sagde: Dette er deres Øjemærke i hele Landet. 5:7Og se, et Laag af Bly blev løftet op, og da var der een Kvinde, som sad midt i Efaen; 5:8og han sagde: Dette er Ugudeligheden; og han kastede hende midt ned i Efaen og kastede Blyvægten for dens Munding. 5:9Og jeg opløftede mine Øjne og saa, og se, to Kvinder gik frem, og der var Vind i deres Vinger, og de havde Vinger som Storkens Vinger, og de opløftede Efaen imellem Jorden og Himmelen. 5:10Og jeg sagde til Engelen, som talte med mig: Hvor føre disse Efaen hen? 5:11Og han sagde til mig: Hen at bygge hende et Hus i Landet Sinear, at hun, naar det er indrettet, kan sættes der paa sit Sted.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.