Den Frie Bibel

Johannes’s første Brev, kapitel 1

Johannes skriver som Øjenvidne om Jesus som Livets Ord, for at Læserne skulle have Glæden i Samfundet med den sande Gud, 1-4. Det kunne de ikke, uden naar de vandre i Lyset og bekende deres Synder, fra hvilke de renses ved Kristi Blod, 5-10.

1:1Det, som var fra Begyndelsen, det, vi have hørt, det, vi have set med vore Øjne, det, vi skuede og vore Hænder følte paa, nemlig om Livets Ord; — 1:2og Livet blev aabenbaret, og vi have set og vidne og forkynde eder det evige Liv, som jo var hos Faderen og blev aabenbaret for os; — 1:3hvad vi have set og hørt, forkynde vi ogsaa eder, for at ogsaa I maa have Samfund med os; men vort Samfund er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus. 1:4Og dette skrive vi til eder, for at eders Glæde maa være fuldkommen.
1:5Og dette er det Budskab, som vi have hørt af ham og forkynde eder, at Gud er Lys, og der er slet intet Mørke i ham. 1:6Dersom vi sige, at vi have Samfund med ham, og vandre i Mørket, da lyve vi og gøre ikke Sandheden. 1:7Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre, og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al Synd. 1:8Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os. 1:9Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, saa at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed. 1:10Dersom vi sige, at vi ikke have syndet, gøre vi ham til en Løgner, og hans Ord er ikke i os.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.