Den Frie Bibel

Johannes’s første Brev, kapitel 5

Den, som tror paa Kristus, er født af Gud og overvinder Verden, 1-5. Det troværdige Vidnesbyrd om Jesus som Guds Søn, 6-12. I Troen paa ham have vi det evige Liv og Bønhørelsens Forvisning, hvorfor der skal bedes for den Broder, som synder, 13-17. Den, som er født af Gud, synder ikke, og i Kristus er der Samfund med den sande Gud, 18-21.

5:1Hver den, som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud; og hver den, som elsker Faderen, elsker ogsaa den, som er født af ham. 5:2Derpaa kende vi, at vi elske Guds Børn, naar vi elske Gud og gøre hans Bud. 5:3Thi dette er Kærlighed til Gud, at vi holde hans Bud; og hans Bud ere ikke svære; 5:4thi alt det, som er født af Gud, overvinder Verden; og dette er den Sejr, som har overvundet Verden, vor Tro. 5:5Hvem er den, som overvinder Verden, uden den, som tror, at Jesus er Guds Søn?
5:6Han er den, som kom med Vand og Blod, Jesus Kristus; ikke med Vandet alene, men med Vandet og med Blodet; og det er Aanden, som vidner, thi Aanden er Sandheden. 5:7Thi tre ere de, som vidne: 5:8Aanden og Vandet og Blodet; og disse tre forene sig til eet. 5:9Dersom vi tage imod Menneskenes Vidnesbyrd, da er Guds Vidnesbyrd større; thi dette er Guds Vidnesbyrd, at han har vidnet om sin Søn. 5:10Den, som tror paa Guds Søn, har Vidnesbyrdet i sig selv; den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en Løgner, fordi han ikke har troet paa det Vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn. 5:11Og dette er Vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt Liv; og dette Liv er i hans Søn. 5:12Den, som har Sønnen, har Livet; den, som ikke har Guds Søn, har ikke Livet.
5:13Dette har jeg skrevet til eder, for at I skulle vide, at I have evigt Liv, I, som tro paa Guds Søns Navn. 5:14Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os. 5:15Og dersom vi vide, at han hører os, hvad vi end bede om, da vide vi, at vi have de Ting, om hvilke vi have bedet ham. 5:16Dersom nogen ser sin Broder begaa Synd, som ikke er til Døden, han bede, og han skal give ham Liv, dem nemlig, som ikke synde til Døden. Der er Synd til Døden; for den siger jeg ikke, at han skal bede. 5:17Al Uretfærdighed er Synd; men der er Synd, som ikke er til Døden.
5:18Vi vide, at hver den, som er født af Gud, synder ikke; men den, som er født af Gud, bevarer sig selv, og den onde rører ham ikke. 5:19Vi vide, at vi ere af Gud, og hele Verden ligger i det onde. 5:20Men vi vide, at Guds Søn er kommen, og han har givet os Forstand til at kende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt Liv. 5:21Mine Børn, vogter eder for Afguderne!

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.