Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Timotheus, kapitel 2

Man skal bede for alle Mennesker; thi Gud vil frelse alle i Kristus ved Evangeliet, 1-7. Mændene skulle opløfte deres Hænder i from Bøn; Kvinderne skulle være tugtige, stille, ikke trænge sig frem til at ville være Lærere eller herske, hvilket strider imod Kvindens Stilling fra Begyndelsen, 8-15.

2:1Jeg formaner da først af alt til, at der holdes Bønner, Paakaldelser, Forbønner, Taksigelser for alle Mennesker, 2:2for Konger og alle dem, som ere i Højhed, at vi maa leve et roligt og stille Levned i al Gudsfrygt og Ærbarhed; 2:3dette er smukt og velbehageligt for Gud, vor Frelser, 2:4som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse. 2:5Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus, 2:6som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid, 2:7og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.
2:8Saa vil jeg da, at Mændene paa ethvert Sted, hvor de bede, skulle opløfte fromme Hænder uden Vrede og Trætte. 2:9Ligesaa, at Kvinder skulle pryde sig i sømmelig Klædning med Blufærdighed og Ærbarhed, ikke med Fletninger og Guld eller Perler eller kostbar Klædning, 2:10men, som det sømmer sig Kvinder, der bekende sig til Gudsfrygt, med gode Gerninger. 2:11En Kvinde bør i Stilhed lade sig belære, med al Lydighed; 2:12men at være Lærer tilsteder jeg ikke en Kvinde, ikke heller at byde over Manden, men at være i Stilhed. 2:13Thi Adam blev dannet først, derefter Eva; 2:14og Adam blev ikke bedraget, men Kvinden blev bedraget og er falden i Overtrædelse. 2:15Men hun skal frelses igennem sin Barnefødsel, dersom de blive i Tro og Kærlighed og Hellighed med Ærbarhed.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.