Den Frie Bibel

Paulus’s første Brev til Timotheus, kapitel 3

En Menighedsforstanders rette Beskaffenhed, 1-7. Ligeledes Menighedstjenernes og Menighedstjenerindernes, 8-13. Paulus giver i Brevet Forskrifter for den rette Optræden i Menigheden og nævner Grundsandheden i dens Tro, 14-16.

3:1Den Tale er troværdig: dersom nogen begærer en Tilsynsgerning, har han Lyst til en skøn Gerning. 3:2En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre; 3:3ikke hengiven til Vin, ikke til Slagsmaal, men mild, ikke kivagtig, ikke pengegridsk; 3:4en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed; 3:5(dersom en ikke ved at forestaa sit eget Hus, hvorledes vil han da kunne sørge for Guds Menighed?) 3:6ikke ny i Troen, for at han ikke skal blive opblæst og falde ind under Djævelens Dom. 3:7Men han bør ogsaa have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor, for at han ikke skal falde i Forhaanelse og Djævelens Snare.
3:8Menighedstjenere bør ligeledes være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Vin, ikke til slet Vinding, 3:9bevarende Troens Hemmelighed i en ren Samvittighed. 3:10Men ogsaa disse skulle først prøves, og siden gøre Tjeneste, hvis de ere ustraffelige. 3:11Kvinder bør ligeledes være ærbare, ikke bagtaleriske, ædruelige, tro i alle Ting. 3:12En Menighedstjener skal være een Kvindes Mand og forestaa sine Børn og sit eget Hus vel. 3:13Thi de, som have tjent vel i Menigheden, de erhverve sig selv en smuk Stilling og megen Frimodighed i Troen paa Kristus Jesus.
3:14Disse Ting skriver jeg dig til, ihvorvel jeg haaber at komme snart til dig; 3:15men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold. 3:16Og uden Modsigelse stor er den Gudsfrygtens Hemmelighed: Han, som blev aabenbaret i Kød, blev retfærdiggjort i Aand, set af Engle, prædiket iblandt Hedninger, troet i Verden, optagen i Herlighed.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.