Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Timotheus, kapitel 1

Forord

1:1Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel med henblik på at forkynde løftet om livet i Kristus Jesus, 1:2hilser Timotheus, mit elskede barn: Nåde, barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vores Herre.

Tak for Timotheus

1:3Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfædre af tjener med en ren samvittighed, når jeg uden ophør husker dig i mine bønner nat og dag, 1:4for jeg længes efter at se dig når jeg husker dine tårer, for at jeg må blive fyldt af glæde. 1:5Jeg husker den oprigtige tro i dig som først boede i din mormor Lois og din mor Eunike, og jeg er overbevist om at den også bor i dig.

I tjeneste for evangeliet

1:6Derfor påminder jeg dig om at lade den Guds nådegave flamme op som er i dig ved min håndspålæggelse. 1:7For Gud har ikke givet os fejheds ånd, men krafts, kærligheds og selvbeherskelses ånd. 1:8Skam dig altså ikke ved vidnesbyrdet om vores Herre eller over mig, hans fange, men tag del i lidelsen for evangeliet i overensstemmelse med Guds kraft.
1:9Han har frelst os
og kaldet os med en hellig kaldelse,
ikke på grund af vores gerninger,
men på grund af sin egen beslutning og nåde
som er blevet givet os i Kristus Jesus
fra evige tider af,
1:10men som nu er blevet åbenbaret
ved vores frelser Kristi Jesu tilsynekomst,
som tilintetgjorde døden
og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet.
1:11Til dette er jeg indsat som forkynder, apostel og lærer, 1:12og på grund af dette lider jeg, men jeg skammer mig ikke, for jeg ved på hvem jeg tror, og jeg er overbevist om at han kan bevare det der er betroet mig, indtil den dag. 1:13Hav som standard de sunde ord som du har hørt af mig, i tro og kærlighed i Kristus Jesus. 1:14Bevar det gode som er betroet dig ved Helligånden som bor i jer.

Et eksempel

1:15Du ved at alle i provinsen Asien har vendt sig fra mig, blandt dem er Fygelos og Hermogenes. 1:16Herren vise Onesiforos’ hus barmhjertighed, for han har ofte givet mig nyt livsmod og ikke skammet sig ved mine lænker, 1:17med da han kom til Rom, søgte han ivrigt efter mig og fandt mig. 1:18Herren give ham at finde barmhjertighed fra Herren på den dag. Du kender godt hele hans tjeneste i Efesos.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023