Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Timotheus, kapitel 2

Formaninger til Timotheus

2:1Derfor, mit barn, vær stærk ved nåden i Kristus Jesus, 2:2og hvad du hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro til trofaste mennesker som vil være kompetente til at undervise andre. 2:3Tag del i lidelsen som Kristi Jesu gode soldat. 2:4Ingen som gør tjeneste som soldat, involverer sig i dagligdagens sager for at han kan glæde ham som har hvervet ham. 2:5Men på samme måde hvis nogen konkurrerer, vinder han ikke sejrskransen hvis han ikke konkurrerer efter reglerne. 2:6Den bonde som har sliddet, skal først modtage sin del af afgrøden. 2:7Forstå hvad jeg siger, for Herren vil give dig indsigt i alt.
2:8Husk på Jesus Kristus, oprejst fra de døde, af Davids slægt, ifølge mit evangelium, 2:9som jeg lider ondt for, ja, helt indtil fængsling som en forbryder, men Guds ord er ikke bundet. 2:10Derfor udholder jeg alt for de udvalgtes skyld for at også de kan få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighed. 2:11Troværdigt er ordet,
for når vi er døde med ham, vil vi også leve med ham.
2:12Når vi holder ud, vil vi også blive konger med ham,
når vi fornægter ham, vil han også fornægte os,
2:13Når vi er utro, forbliver han tro,
for han kan ikke fornægte sig selv.
2:14Påmind om dette når du indskærper dem for Guds ansigt til ikke at indlade sig i stridigheder om ord som er til ingen nytte, men til ødelæggelse for dem som hører derpå.2:15Gør dit bedste for at kunne træde frem for Gud som en der er anerkendt, som en arbejder der ikke skammer sig. og som en der bruger sandhedens ord korrekt. 2:16Undgå den vanhellige tomme snak, for de vil gøre yderligere fremskridt i ugudelighed, 2:17og deres ord vil sprede sig som kræft. Blandt dem er Hymenæus og Filetus 2:18som er kommet bort fra sandheden fordi de siger at opstandelsen allerede har fundet sted, og de ødelægger troen hos nogle. 2:19Dog Guds faste fundament består og har dette segl: »Herren kender dem, som er hans,« og »afstå fra uretfærdighed, enhver som påkalder Herrens navn.« 2:20I et stort hus er der ikke kun kar af guld og sølv, men også af træ og ler, og nogle er til ære og andre til vanære; 2:21hvis altså nogen renser sig fra disse kar til vanære, vil han være et kar til ære, helliget og brugbart for husets herre, anvendeligt til alt godt arbejde.
2:22Flygt fra de ungdommelige lyster, og stræb efter retfærdighed, tro, kærlighed og fred sammen med dem som påkalder Herren af et rent hjerte. 2:23Afvis de tåbelige og uforstandige diskussioner, for du ved at de frembringer stridigheder. 2:24En Herrens tjener skal ikke strides, men være mild mod alle, kompetent til at undervise og tålmodigt lide ondt. 2:25Han skal med mildhed tilrettevise modstanderne, om Gud dog ville give omvendelse til erkendelse af sandheden 2:25så de kunne komme til fornuft og undslippe Djævelens fælde, for de er fanget af ham så de må gøre hans vilje.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023