Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Timotheus, kapitel 3

Om de sidste tider

3:1Dette skal du vide, at i de sidste dage vil der komme vanskelige tider, 3:2for menneskene vil være selviske, pengeglade, pralende, hovmodige, spottere, ulydige mod forældre, utaknemmelige, gudløse, 3:3ukærlige, uforsonlige, bagtalere, ubeherskede, brutale, uden kærlighed til det gode, 3:4forrædere, fremfusende, opblæste, elskere af nydelse snarere end af Gud. 3:5De har gudsfrygts ydre, men har fornægtet dens kraft. Hold dig fra dem. 3:6Til dem hører de som sniger sig ind i hjemmene og får kontrol over tåbelige kvinder, som er læsset med synder, som ledes af mange slags lyster, 3:7som altid vil lære, men som aldrig kan komme til erkendelse af sandheden. 3:8Ligesom Jannes og Jambres trodsede Moses, således trodser de også sandheden, mennesker som er ødelagt i deres tanker og ukvalificerede med hensyn til troen. Men de skal ikke få yderligere fremgang, for deres tåbelighed vil blive åbenbar for alle, ligesom det også blev for de to andre.

Fasthold læren

3:10Men du har efterfulgt mig i lære, i livsførelse, i beslutsomhed, i troskab, i tålmodighed, i kærlighed, i udholdenhed, 3:11i forfølgelser og i lidelser, som jeg blev udsat for i Antiokia, i Ikonion og i Lystra. Sådanne forfølgelser har jeg udholdt, og Herren har reddet mig fra alt dette. 3:12Men også alle de som vil leve gudfrygtigt i Kristus Jesus, vil blive forfulgt. 3:13Men onde mennesker og bedragere vil gøre fremskridt til det værre når de bedrager, og de vil selv blive bedraget. 3:14Men du, bliv i det du har lært og er blevet overbevist om, fordi du kender dem du har lært det af, 3:15og du kender fra barn de hellige Skrifter som kan gøre dig vis til frelse ved tro på Kristus Jesus. 3:16Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til gendrivelse, til tilrettevisning og til opdragelse i retfærdighed, 3:17for at Guds menneske kan blive kvalificeret, udrustet til al god gerning.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023