Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Timotheus, kapitel 4

Troskab i tjenesten

4:1Jeg indskærper dig over for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans tilsynekomst og hans rige: 4:2Forkynd ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesæt, forman med al tålmodighed og undervisning. 4:3For der vil komme en tid, da man ikke vil tolerere den sunde lære, men man vil ophobe lærere i overensstemmelse med egne lyster, fordi de kildrer deres ører, 4:4og de vil vende deres ører bort fra sandheden og vende sig til myter. 4:5Men du, vær bevidst i alt, lid ondt, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste.

Oplysninger om personlige forhold

4:6For mit blod udgydes allerede, og tiden til mit opbrud er kommet. 4:7Jeg har kæmpet den gode kamp, fuldført løbet og bevaret troen, 4:8nu ligger retfærdighedens sejrskrans parat til mig, som Herren, den retfærdige dommer, vil give mig på den dag, og ikke alene mig, men også alle dem som elsker hans tilsynekomst.
4:9Skynd dig at komme til mig snart, 4:10for Demas har forladt mig fordi han fik kærlighed til den nuværende verden, og er rejst til Thessalonika. Kreskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien. 4:11Kun Lukas er hos mig. Tag Markus med og bring ham med dig, for han er nyttig i tjenesten. 4:12Tykikos har jeg sendt til Efesos. 4:13Den kappe jeg efterlod i Troas hos Karpos, skal du tage med når du kommer, og bøgerne, især dem på pergament. 4:14Smeden Alexander har gjort mig meget ondt, Herren vil gengælde ham i forhold til hans gerninger. 4:15Ham skal du også vogte dig for, for han har sat sig hårdt imod vores ord. 4:16Under mit første forsvar var der ingen som hjalp mig, men alle forlod mig. Lad det ikke blive tilregnet dem! 4:17Men Herren stod hos mig og styrkede mig for at min forkyndelse kunne blive fuldført og alle hedninger høre den, og jeg kunne blive reddet fra løvens gab. 4:18Herren vil redde mig fra al ond gerning og vil bringe mig frelst til sit himmelske rige. Ham være herlighed i evighedernes evigheder, amen.

Hilsner

4:19Hils Priska og Akvila og Onesiforos’ hus. 4:20Erastos blev i Korinth, og Trofimos efterlod jeg syg i Milet. 4:21Skynd dig at komme før vinteren. Eubulos, Pudens, Linus, Claudia og alle brødrene hilser dig. 4:22Herren være med din ånd. Nåden være med jer.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023