Den Frie Bibel

Apostlenes Gerninger, kapitel 1

1:1Min første bog skrev jeg, kære Theofilus, om alt det som Jesus begyndte både at gøre og lære 1:2indtil den dag da han blev taget op efter at han havde givet apostlene, som han havde udvalgt, befaling ved Helligånden.
1:3Efter han havde lidt, fremstillede han sig også levende for dem med mange beviser idet han viste sig for dem i fyrre dage og talte om det der hører til Guds rige. 1:4Mens han var sammen med dem, gav han dem besked om at de ikke måtte vige fra Jerusalem, men skulde afvente det Faderen havde lovet. »Det som I har hørt mig tale om, 1:5for Johannes døbte med vand; men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage.« 1:6Mens de nu var forsamlede, spurgte de ham: »Herre! Opretter du nu riget igen for Israel?« 1:7Han sagde til dem: »Det tilkommer ikke jer at kende tider eller timer som Faderen har fastsat i sin egen magt. 1:8Men I skal få kraft når Helligånden kommer over jer; og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil jordens ende.« 1:9Da han sagde det, blev han taget op mens de så på, og en sky tog ham bort fra deres øjne. 1:10Som de stirrede op imod himlen mens han for bort, se, da stod to mænd hos dem i hvide klæder, 1:11og de sagde: »I galilæiske mænd, hvorfor står I og ser op imod himmelen? Denne Jesus, som er taget op fra jer til himlen, skal komme igen på samme måde som I har set ham fare op til himmelen.«
          

Vælg kapitel

1 2 6 7 10

Vælg kapitel

1 2 6 7 10

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 29.04.2021