Den Frie Bibel

Apostlenes Gerninger, kapitel 7

7:54Men da de hørte dette, skar det dem i deres hjerter, og de skar tænder imod ham. 7:55Men fuld af Helligånden stirrede han op mod himlen og så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre hånd. 7:56Og han sagde: »Se, jeg ser himlene åbne og Menneskesønnen stående ved Guds højre hånd.« 7:57Men de råbte med høj røst og holdt sig for ørene og stormede alle som én ind på ham, 7:58og de jog ham ud uden for byen og stenede ham. Og vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand som hed Saulus. 7:59Så stenede de Stefanus som bad og sagde: »Herre Jesus, tag imod min ånd!« 7:60Og han faldt på knæ og råbte med høj røst: »Herre, tilregn dem ikke denne synd!« Og som han sagde dette, sov han hen.
          

Vælg kapitel

1 2 6 7 10

Vælg kapitel

1 2 6 7 10

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 20.12.2021