Den Frie Bibel

Apostlenes Gerninger, kapitel 2

2:1Da dagen for pinsefesten kom, var de alle samlet på samme sted. 2:2Pludselig kom der fra himlen en lyd som af en stærk vind og fyldte hele huset hvor de sad. 2:3Tunger som af ild viste sig for dem og fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. 2:4De blev alle fyldte med Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden gav dem at sige.
2:5Nu boede der i Jerusalem gudfrygtige jødiske mænd af alle folkeslag under himlen. 2:6Da denne lyd kom, strømmede mængden sammen og blev forvirret; for hver enkelt af dem hørte dem tale på sit eget sprog. 2:7De blev forbavsede og forundrede og sagde: »Hør, er alle de som taler, ikke galilæere? 2:8Hvordan kan vi da høre dem tale, hver på vort eget modersmål, 2:9vi partere og medere og elamitter, og vi som bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og Asien, 2:10i Frygien og Pamfylien, Egypten og Libyens egne ved Kyrene, og vi tilrejste romere, 2:11jøder og proselytter, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gerninger på vores egne tungemål?«
          

Vælg kapitel

1 2 6 7 10

Vælg kapitel

1 2 6 7 10

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.05.2021