Den Frie Bibel

Apostlenes Gerninger, kapitel 6

6:8Og fuld af nåde og kraft gjorde Stefanus undere og store tegn blandt folket. 6:9Da stod nogle frem af den synagoge som kaldes De Frigivnes og Kyrenæernes og Aleksandrinernes, og nogle af dem fra Kilikien og Asien, og de kom op at diskutere med Stefanus. 6:10De kunne ikke modstå den visdom og den ånd som han talte med. 6:11Da fik de hemmeligt nogle mænd til at sige: »Vi har hørt ham tale bespotteligt om Moses og om Gud.« 6:12Og de ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge, og de overfaldt ham og slæbte ham med og førte ham for Rådet; 6:13og de fremstillede falske vidner som sagde: »Dette menneske holder ikke op med at tale imod dette hellige sted og imod Loven. 6:14For vi har hørt ham sige at denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke som Moses har overgivet os.«
          

Vælg kapitel

1 2 6 7 10

Vælg kapitel

1 2 6 7 10

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 20.12.2021