Den Frie Bibel

Josvas Bog, kapitel 21

Israels Børn give Leviterne ved Lod 48 af deres Stæder med deres Marker, 1-8; særlig opregnes Præsternes Stæder, 9-19; de øvrige Kahathiters, 20-26; Gersoniternes, 27-33; Merariternes, 34-42; Israels Børn eje alt det Land, som Herren havde tilsvoret deres Fædre, 43-45.

21:1Da gik Øversterne for Leviternes Fædrenehuse frem til Eleasar, Præsten, og til Josva, Nuns Søn, og til Øversterne for Fædrenehusene blandt Israels Børns Stammer, 21:2og de talede til dem i Silo i Kanaans Land og sagde: Herren bød ved Mose, at man skulde give os Stæder at bo udi og deres Marker til vort Kvæg. 21:3Da gave Israels Børn Leviterne af deres Arv, efter Herrens Mund, disse Stæder og deres Marker. 21:4Og Lodden kom ud for Kahathiternes Slægter; og Arons, Præstens Børn af Leviterne fik af Judas Stamme og Simeons Stamme og af Benjamins Stamme ved Lodkastningen tretten Stæder. 21:5Men de øvrige Kahaths Børn fik af Efraims Stammes Slægter og af Dans Stamme og af den halve Manasse Stamme ved Lodkastningen ti Stæder. 21:6Og Gersons Børn fik af Isaskars Stammes Slægter og af Asers Stamme og af Nafthali Stamme og af den halve Manasse Stamme i Basan ved Lodkastningen tretten Stæder. 21:7Merari Børn efter deres Slægter fik af Rubens Stamme og af Gads Stamme og af Sebulons Stamme tolv Stæder. 21:8Saa gave Israels Børn Leviterne ved Lodkastning disse Stæder og deres Marker, ligesom Herren havde budet ved Mose.
21:9Og de gave dem af Judas Børns Stamme og af Simeons Børns Stamme disse Stæder, som man nævnede ved Navn. 21:10Og Arons Børn af Kahathiternes Slægter, af Levi Børn, fik disse — thi den første Lod var deres — 21:11og de gave ham Arba, Anoks Faders Stad, det er Hebron paa Judas Bjerg, og dens Agerland rundt omkring den. 21:12Og Stadens Mark og dens Landsbyer gave de Kaleb, Jefunne Søn, til hans Ejendom. 21:13Og de gave Arons, Præstens Børn Tilflugtsstaden for Manddrabere Hebron og dens Marker og Libna og dens Marker 21:14og Jathir og dens Marker og Esthemoa og dens Marker 21:15og Holon og dens Marker og Debir og dens Marker 21:16og Ajin og dens Marker og Jutta og dens Marker og Beth-Semes og dens Marker, ni Stæder af disse to Stammer; 21:17men af Benjamins Stamme: Gibeon og dens Marker, Geba og dens Marker, 21:18Anathoth og dens Marker og Almon og dens Marker, fire Stæder. 21:19Alle Præsternes, Arons Børns, Stæder vare tretten Stæder og deres Marker.
21:20Men Kahaths Børns Slægter, af Leviterne, de andre af Kahaths Børn, fik de Stæder, som hørte til deres Lod, af Efraims Stamme. 21:21Og de gave dem Tilflugtsstaden for Manddrabere Sikem og dens Marker, paa Efraims Bjerg, og Geser og dens Marker 21:22og Kibzaim og dens Marker og Beth-Horon og dens Marker, fire Stæder; 21:23og af Dans Stamme: Eltheke og dens Marker, Gibbethon og dens Marker, 21:24Ajalon og dens Marker, Gath-Rimmon og dens Marker, fire Stæder; 21:25og af den halve Manasse Stamme: Thaanak og dens Marker og Gath-Rimmon og dens Marker, to Stæder. 21:26Alle Stæder vare ti og deres Marker for de andre Kahaths Børns Slægter.
21:27Og Gersons Børn af Leviternes Slægter gave de af den halve Manasse Stamme: Tilflugtsstaden for Manddrabere Golan i Basan og dens Marker og Beesthera og dens Marker, to Stæder; 21:28og af Isaskars Stamme: Kisjon og dens Marker, Dabrath og dens Marker, 21:29Jarmuth og dens Marker, En-Gannim og dens Marker, fire Stæder; 21:30og af Asers Stamme: Miseal og dens Marker, Abdon og dens Marker, 21:31Helkath og dens Marker, og Rehob og dens Marker, fire Stæder; 21:32og af Nafthali Stamme: Tilflugtsstaden for Manddrabere Kedes i Galilæa og dens Marker og Hamoth-Dor og dens Marker og Karthan og dens Marker, tre Stæder; 21:33alle Gersoniternes Stæder efter deres Slægter vare tretten Stæder og deres Marker.
21:34Men til Merari Børns Slægter, som vare de øvrige af Leviterne, gave de af Sebulons Stamme: Jokneam og dens Marker, Kartha og dens Marker, 21:35Dimna og dens Marker, Nahalal og dens Marker, fire Stæder; 21:36og af Rubens Stamme: Bezer og dens Marker og Jahza og dens Marker, 21:37Kedemoth og dens Marker og Mefaath og dens Marker, fire Stæder; 21:38og af Gads Stamme: Tilflugtsstaden for Manddrabere Ramoth i Gilead og dens Marker og Mahanajim og dens Marker, 21:39Hesbon og dens Marker, Jaeser og dens Marker; alle de Stæder vare fire. 21:40Alle disse vare Merari Børns Stæder efter deres Slægter, de øvrige af Leviternes Slægter, og deres Lod var tolv Stæder. 21:41Alle Leviternes Stæder midt i Israels Børns Ejendom, vare otte og fyrretyve Stæder og deres Marker. 21:42Disse Stæder laa hver for sig, med deres Marker trindt omkring; saaledes havde det sig med alle disse.
21:43Og Herren gav Israel alt det Land, som han havde svoret at give deres Fædre, og de toge det i Eje og boede derudi. 21:44Og Herren gav dem Rolighed trindt omkring, efter alt det, som han havde svoret deres Fædre; og ingen bestod for deres Ansigt af alle deres Fjender; Herren gav alle deres Fjender i deres Haand. 21:45Der blev ikke et Ord til intet af alle de gode Ord, som Herren havde talet til Israels Hus, det opfyldtes alt sammen.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.