Den Frie Bibel

Prædikerens Bog, kapitel 1

Prædikeren lærer, at alle Ting i Verden ere forfængelige og ubestandige, 1-3; og at den menneskelige Visdom ogsaa er forfængelig, møjsommelig og fører ingen Nytte eller bestandigt Gode med sig, 4-11; hvilket han bekræfter af sin egen Erfaring, 12-18.

1:1Ord af Prædikeren, Davids Søn, Kongen i Jerusalem. 1:2Forfængeligheders Forfængelighed! sagde Prædikeren, Forfængeligheders Forfængelighed, alt sammen Forfængelighed. 1:3Hvad Fordel har Mennesket af al sin Møje, som han plager sig med under Solen?
1:4En Slægt gaar, og en Slægt kommer; men Jorden staar evindelig. 1:5Og Solen gaar op, og Solen gaar ned, og den higer hen til sit Sted, hvor den gaar op. 1:6Vinden gaar imod Sønden og drejer sig om imod Norden; den gaar frem, idet den vedbliver at dreje sig om, og til sine Kredse kommer Vinden tilbage. 1:7Alle Bække løbe i Havet, og Havet bliver ikke fuldt; til det Sted, fra hvilket Floderne løbe, derhen komme de tilbage for at løbe. 1:8Alt hvad man kunde nævne herom, vilde blive mat, ingen kunde udsige det; Øjet mættes ej af at se, og Øret fyldes ej af at høre. 1:9Hvad som var, det samme skal vorde, og hvad som er sket, det samme skal ske; og der er slet intet nyt under Solen. 1:10Er der noget, om hvilket man kan sige: Se, dette er nyt? Det var allerede i de forrige Tider, som have været før os. 1:11Der er ingen Ihukommelse om de tidligere; og om de efterfølgende, som skulle komme, om dem skal der heller ikke være nogen Ihukommelse hos dem, som skulle være herefter.
1:12Jeg, Prædikeren, jeg var Konge over Israel i Jerusalem. 1:13Og jeg gav mit Hjerte hen til at ransage og til med Visdom at udforske alt det, som sker under Himmelen; det er en slem Plage, som Gud har givet Menneskens Børn at plage sig med. 1:14Jeg saa alle de Gerninger, som ere gjorte under Solen, og se, det var alt Forfængelighed og Aandsfortærelse. 1:15Kroget kan ikke vorde ret, og Brøst kunne ikke tælles. 1:16Jeg talte med mit Hjerte og sagde: Jeg, se, jeg er bleven stor og er gaaet frem i Visdom mere end alle de, som have været før mig i Jerusalem; og mit Hjerte har set megen Visdom og Kundskab. 1:17Og jeg gav mit Hjerte hen til at forstaa Visdom og til at forstaa Galskab og Daarskab; jeg fornam, at ogsaa dette var Aandsfortærelse. 1:18Thi hvor megen Visdom er, der er megen Græmmelse; og den, som forøger sin Kundskab, forøger sin Smerte.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.