Den Frie Bibel

Prædikerens Bog, kapitel 10

Prædikeren formaner til Visdom og raader fra Daarlighed, hvis Skadelighed han viser i Almindelighed, 1-3; men i Særdeleshed hos Herskere, 4-7; i alle Haande daarlige Gerninger og Ord, 8-15; hos Øvrigheden, især i Ladhed og Vellyst; Øvrigheden skal man ikke bande, 16-20.

10:1Døde Fluer bringe Salvekogerens Salve til at stinke og gære; saaledes kan en liden Daarskab veje mere end Visdom og Ære. 10:2Den vises Hjerte er ved hans højre Side; men Daarens Hjerte er ved hans venstre Side. 10:3Ogsaa naar Daaren vandrer paa Vejen, fattes han Forstand, og han siger om enhver, at han er en Daare.
10:4Dersom Herskerens Vrede rejser sig imod dig, da forlad ikke din Plads; thi Sagtmodighed standser store Synder. 10:5Der er et Onde, som jeg saa under Solen, ret som det var en Fejl, der udgaar fra Herskerens Ansigt: 10:6Daarskaben er sat paa de store Højder, men de rige sidde lavt. 10:7Jeg saa Tjenere paa Heste og Fyrster gaa til Fods som Tjenere, paa Jorden.
10:8Den som graver en Grav, skal falde i den; og den som nedriver et Gærde, ham skal en Slange bide. 10:9Hvo som bryder Stene op, skal faa Smerte af dem; hvo som kløver Træ, skal komme i Fare derved. 10:10Naar Jernet bliver sløvt, og man ikke skærper Æggen, da maa man siden anstrenge Kræfterne; men Visdom er nyttig til at gøre en Ting rettelig. 10:11Dersom Slangen bider, gavner Besværgelse intet, og Tungens Ejermand har ingen Fordel. 10:12Ordene af den vises Mund ere yndige; men Daarens Læber opsluge ham selv. 10:13Hans Munds Ords Begyndelse er Daarskab; og det sidste af hans Mund er fordærvelig Galskab. 10:14Og en Daare gør mange Ord; Mennesket kan ikke vide, hvad der skal ske; og hvo kan forkynde ham, hvad der skal ske efter ham. 10:15Daarens Arbejde gør ham træt, efterdi han ikke kender Vej til By.
10:16Ve dig, du Land! hvis Konge er et Barn, og hvis Fyrster æde om Morgenen. 10:17Lykkeligt er du, Land! hvis Konge er født af de ypperste, og hvis Fyrster æde i rette Tid til Styrke og ikke til Drukkenskab. 10:18Ved Ladhed synke Bjælkerne, og ved Hændernes Slaphed drypper det ned i Huset. 10:19Man gør Maaltid for at le, og Vinen glæder de levende, og Penge gøre alting ud. 10:20Band ikke Kongen, end ikke i din Tanke, og band ikke en rig i dit inderste Sengekammer; thi en Fugl under Himmelen kan føre Røsten frem, og den bevingede bringer Ordet ud.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.