Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 1

Forord

1:1Paulus, Silvanus og Timotheus hilser thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus: Nåde og fred være med jer.

Indledning

1:2Vi takker altid Gud for jer alle når vi nævner jer i vores bønner, 1:3fordi vi for vores Guds og vores Fars ansigt uophørligt husker jeres gerning i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed i håbet på vores Herre Jesus Kristus, 1:4fordi vi, brødre, elskede af Gud, kender jeres udvælgelse: 1:5At vores evangelium ikke kom til jer alene med ord, men også med kraft, Helligånd og fuld vished, ligesom I ved hvordan vi færdedes blandt jer for jeres skyld. 1:6I blev vores og Herrens efterfølgere da I modtog ordet under stor trængsel med Helligåndens glæde, 1:7så at I blev et forbillede for alle dem som tror, i Makedonien og i Akaja. 1:8For fra jer har Herrens ord lydt ikke alene i Makedonien og Akaja, men på ethvert sted er jeres tro på Gud nået ud så vi ikke har brug for at sige noget. 1:9For man forkynder selv om jer hvilken indgang vi fik hos jer, og hvordan I vendte om fra afguderne til Gud for at tjene den levende og sande Gud 1:10og vente hans søn fra himlene, han som han har oprejst fra de døde, Jesus, som befrier os fra den kommende vrede.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.06.2024