Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 1

1:1Fra Paulus, Silvanus og Timotheus. Til Thessalonikernes menighed i Gud Fader og Herren Jesus Kristus. Nåde være med jer, og fred.
1:2Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vores bønner. Uophørligt 1:3husker vi, for Guds, vor Faders, ansigt, jeres arbejde i troen, jeres slid i kærligheden, og jeres udholdenhed i håbet til vores Herre, Jesus Kristus.
1:4Vi er jo forvisset om jeres udvælgelse, brødre, I som er elskede af Gud. 1:5For vort evangelium kom ikke til jer med ord alene, men også med kraft og med Helligånden og med fuld forvisning, ligesom I også ved, hvordan vi opførte os over for jer, for jeres skyld.
1:6Og I blev efterlignere af os, ja, af Herren, da I jo modtog Ordet under mange trængsler og med glæde i Helligånden, 1:7så at I er blevet et forbillede for alle de troende i Makedonien og i Akaja. 1:8For ud fra jer har Herrens Ord jo lydt klart, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle vegne er jeres tro på Gud kommet ud, så vi ikke behøver sige noget om den. 1:9For de fortæller nemlig selv om os, hvilken slags modtagelse vi fik hos jer, og hvorledes I omvendte jer fra afguderne til Gud, for at tjene den levende og sande Gud, 1:10og for at forvente hans Søn fra himlene. Ham som han oprejste fra de døde, Jesus, som frier os fra den vrede, som kommer.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Ulrik Sandborg-Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.05.2017