Den Frie Bibel

1. Thessalonikerbrev, kapitel 4

4:1I øvrigt, brødre, beder vi jer og formaner jer i Herren Jesus, at I lever[1]Ordret, »vander«. mere og mere sådan, som I modtog det af os, nemlig hvordan I bør leve og behage Gud, som I jo også gør. 4:2I ved jo, hvilke leveregler vi gav jer ved Herren Jesus.
4:3For dette er nemlig Guds gode vilje med jer, at I helliges: at I afholder jer fra utugt; 4:4at hver af jer véd at vinde sig sin egen Hustru i helligelse og ære, 4:5ikke i lystens begær ligesom hedningerne, der ikke kender Gud; 4:6og at ingen foruretter eller misbruger sin egen broder i nogen sag. For Herren hævner alt dette[a]Kan også oversættes: »for Herren er en hævner over alle den slags mennesker«. Grundteksten er tvetydig., som vi også førhen rent ud sagde til jer og vidnede for jer. 4:7For Gud kaldte os jo ikke til urenhed, men til helliggørelse. 4:8Den som altså afviser dette, han afviser ikke et menneske, men Gud, som har givet sin Hellige Ånd i os.
4:9Men om broderkærlighed har I ikke brug for, at jeg skriver til jer. I er nemlig selv oplært af Gud til at elske hinanden. 4:10Det samme gør I jo også imod alle brødrene i hele Makedonien. Men vi opmuntrer jer, brødre, til at gøre det mere og mere, 4:11og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og varetage enhver sit, og til at enhver arbejder med sine egne hænder, sådan som vi pålagde jer det. Det gjorde vi, for at I må leve[2]Ordret: »vandre«. sømmeligt over for dem, som er udenfor, og for at I ikke skal mangle noget.
4:13Men vi ønsker ikke for jer, brødre, at I er udvidende om dem, som er sovet hen. I behøver nemlig ikke sørge ligesom de andre, som ikke har noget håb. 4:14For når vi tror, at Jesus døde og opstod, så vil Gud også på samme måde føre de hensovede i Jesus sammen med ham. 4:15For dette siger jeg til jer med et Herrens ord, at vi, der lever og bliver tilbage indtil Herrens komme, vi skal på ingen måde komme i forvejen før dem, som er hensovet. 4:16For Herren selv skal stige ned fra himlen med et krigsråb, med en ærkeengels røst og med en Guds basun. Og de, som er døde i Kristus, skal opstå først. 4:17Derefter skal vi, som lever, og som er blevet tilbage, bortrykkes sammen med dem i skyerne for at mødes med Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. 4:18Så trøst da hinanden med disse ord.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

bVælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Ulrik Sandborg-Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.05.2017