Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 4

4:1I øvrigt, brødre, beder vi jer og formaner jer i Herren Jesus at I lever mere og mere sådan som I modtog det af os, nemlig hvordan I bør leve og behage Gud, som I jo også gør. 4:2I ved jo hvilke leveregler vi gav jer ved Herren Jesus.
4:3For dette er nemlig Guds gode vilje med jer, at I helliges: at I afholder jer fra utugt; 4:4at hver af jer véd at vinde sig sin egen hustru i hellighed og ære, 4:5ikke i lidenskabeligt begær ligesom hedningerne, der ikke kender Gud; 4:6og at ingen foruretter eller misbruger sin egen bror i nogen sag. For Herren hævner alt dette, som vi også førhen rent ud sagde til jer og vidnede for jer. 4:7For Gud kaldte os jo ikke til urenhed, men til helliggørelse.
4:9Men om broderkærlighed har I ikke brug for, at jeg skriver til jer. I er nemlig selv oplært af Gud til at elske hinanden. 4:10Det samme gør I jo også imod alle brødrene i hele Makedonien. Men vi opmuntrer jer, brødre, til at gøre det mere og mere, 4:11og til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og varetage enhver sit, og til at enhver arbejder med sine egne hænder, sådan som vi pålagde jer det. Det gjorde vi, for at I må leve sømmeligt over for dem, som er udenfor, og for at I ikke skal mangle noget.
4:13Men vi ønsker ikke, brødre, at I skal være udvidende om dem som er sovet hen, for at I ikke skal sørge ligesom de andre, som ikke har noget håb. 4:14For når vi tror at Jesus døde og opstod, så vil Gud også på samme måde føre de hensovede i Jesus sammen med ham. 4:15For dette siger jeg til jer med et Herrens ord, at vi der lever og bliver tilbage indtil Herrens komme, vi skal på ingen måde komme forud for dem som er hensovet. 4:16For Herren selv vil med et kommandoråb, med en ærkeengels røst og med en Guds basun stige ned fra himlene. Og de som er døde i Kristus, skal opstå først. 4:17Derefter skal vi som lever, som er blevet tilbage, bortrykkes sammen med dem i skyerne for at mødes med Herren i luften. Og sådan skal vi altid være sammen med Herren. 4:18Trøst derfor hinanden med disse ord.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Ulrik Sandborg-Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.02.2021