Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 4

Formaning til hellighed

4:1I øvrigt, brødre, så beder vi og formaner jer i Herren Jesus til – ligesom I modtog af os om hvordan I skal leve og imødekomme Gud, ligesom I også lever – at gøre yderligere fremgang. 4:2For I ved hvilke befalinger vi gav jer ved Herren Jesus.
4:3For dette er Guds vilje, jeres helligelse, at I afholder jer fra utugt, 4:4at enhver af jer forstår at vinde sin egen hustru i hellighed og ære, 4:5og ikke i begærets lidenskab ligesom hedningerne, som ikke kender Gud, 4:6at ingen krænker og bedrager sin bror i nogen sag, for Herren gengælder alt dette, ligesom vi også før har sagt og bevidnet. 4:7For Gud kaldte jer ikke til urenhed, men til helligelse. 4:8Altså, den der forkaster dette, forkaster ikke et menneske, men Gud som giver jer sin Helligånd.

Om broderkærlighed

4:9Men om broderkærlighed har I ikke brug for at jeg skriver til jer, for I er selv blevet undervist af Gud til at elske hinanden, 4:10for I gør det også mod alle brødrene i hele Makedonien. Men jeg formaner jer, brødre, til at gøre yderligere fremgang 4:11og sætte en ære i at leve roligt og passe jeres egne sager og arbejde med jeres egne hænder, som vi også har befalet jer, 4:12for at I kan leve ordentligt over for dem udenfor og ikke have brug for noget.

Om Jesu genkomst

4:13Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvidende om dem der sover, for at I ikke skal sørge, ligesom de øvrige, som ikke har noget håb. 4:14For når vi tror at Jesus er død og opstået, så tror vi at Gud også ved Jesus vil føre dem som sover, sammen med ham. 4:15For dette siger vi jer med Herrens ord at vi som lever og bliver tilbage ved Herrens komme, ikke skal gå forud for dem som sover, 4:16for Herren selv vil stige ned fra himlen ved en befaling, med en ærkeengels stemme og med Guds basun, og de døde i Kristus vil opstå først, 4:17derefter vil vi som lever, og som bliver tilbage, sammen med dem blive bortrykket i skyerne for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. 4:18Derfor, trøst hinanden med disse ord.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.06.2024