Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 3

Timotheus’ sendelse

3:1Derfor, da vi ikke mere kunne holde det ud, besluttede vi at blive efterladt alene i Athen, 3:2og vi sendte Timotheus, vores broder og Guds medarbejder i forkyndelsen af evangeliet om Kristus, for at styrke jer og opmuntre jer i jeres tro 3:3så at ingen skulle blive rokket under disse trængsler. For I ved selv at dertil er vi bestemt. 3:4For da vi var hos jer, sagde vi forud til jer at vi skulle lide trængsel, ligesom det også er sket, og I ved det. 3:5Derfor, da jeg ikke længere kunne holde det ud, sendte jeg bud for at få viden om jeres tro, om måske Fristeren skulle have fristet jer, og vores slid været forgæves.

Timotheus’ rapport

3:6Men nu, da Timotheus er kommet til os fra jer, og da han har forkyndt godt budskab om jeres tro og kærlighed, og at I altid erindrer os med glæde og længes efter at se os, ligesom vi også længes efter jer. 3:7Derfor er vi blevet trøstet ved jeres tro, brødre, med hensyn til jer i al vores nød og trængsel, 3:8for nu lever vi, så sandt I står fast i Herren. 3:9For hvilken tak kan vi bringe til Gud for jer til gengæld for al den glæde som vi fyldes med på grund af jer over for vores Gud, 3:10når vi nat og dag inderligt beder om at se jer og udbedre manglerne i jeres tro.

Bøn

3:11Men han, Gud og vores Far og vores Herre Jesus, lede vores vej til jer, 3:12og Herren lade jer vokse og blive overvældende rige på kærlighed til hinanden og til alle, ligesom også vi har til jer, 3:13for at styrke jeres hjerter til uangribelighed i hellighed over for Gud og vores Far ved vores Herre Jesu komme med alle hans hellige, amen.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.06.2024