Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 3

3:1Derfor, da vi ikke længere kunne holde det ud, besluttede vi at lades alene tilbage i Athen. 3:2Og vi sendte Timotheus, vores broder og medtjener for Gud i Kristi evangelium, for at styrke jer og opmuntre jer i jeres tro, 3:3så at ingen skulle blive rystet af disse trængsler; I ved jo selv, at dertil er vi bestemt. 3:4For også mens vi var hos jer, forudsagde vi det for jer, at der ville komme forfølgelse, sådan som det også skete, som I jo ved. 3:5På grund af dette sendte jeg også bud, da jeg ikke længere kunne holde det ud, for at få besked om jeres tro, at fristeren forhåbentlig ikke havde fristet jer, og vores slid havde været spildt.
3:6Men nu er Timotheus kommet til os fra jer, og har fortalt os de gode nyheder om jeres tro og kærlighed, og om, at I altid husker os for noget godt og længes efter at se os, ligesom vi længes efter at se jer. 3:7Derfor er vi blevet trøstet, brødre, over jer og jeres tro, oven på al vores nød og trængsel. 3:8For nu lever vi, hvis I står fast i Herren. 3:9For hvilken tak kunne vi bringe Gud for jer til gengæld for al den glæde, som vi glæder os med foran vores Gud, 3:10når vi nat og dag overstrømmende beder om at måtte få jeres ansigt at se, og om at få lov at bringe de ting, som mangler i jeres tro, til fuldstændighed?
3:11Måtte han selv, vores Gud og Far og vores Herre, Jesus Kristus, styre vor vej til jer. 3:12Måtte Herren give jer vækst og lade jer strømme over i kærligheden til hinanden og til alle, ligesom vi har den til jer, 3:13så at han gør jeres hjerter faste og gør dem ulastelige i hellighed for Gud, vores far, når vor Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Ulrik Sandborg-Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.05.2017