Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 5

Om at være beredt

5:1Men om tider og timer, brødre, har I ikke brug for at der skrives til jer, 5:2for I ved selv nøje at Herrens dag kommer som en tyv om natten. 5:3Når man siger: Fred og sikkerhed, så kommer undergangen pludselig over dem ligesom veerne over den gravide, og de skal ikke undslippe. 5:4Men I, brødre, er ikke i mørket, for at dagen ikke skal overraske jer som en tyv, 5:5for I er alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten eller mørket, 5:6så lad os derfor ikke sove som de øvrige, men lad os våge og være fornuftige. 5:7For de som sover, sover om natten, og de som beruser sig, beruser sig om natten, 5:8men fordi vi tilhører dagen, så lad os være fornuftige iførte troens og kærlighedens brynje og frelsens håb som hjelm, 5:9for Gud har ikke bestemt os til vrede, men til besiddelse af frelsen ved vores Herre Jesus Kristus, 5:10som døde i stedet for os for at vi, hvad enten vi våger eller sover, samtidig skal leve sammen med ham. 5:11Derfor forman hinanden og opbyg den ene den anden, ligesom I også gør.

Slutformaninger

5:12Men vi beder jer, brødre, at anerkende dem som slider blandt jer, og som leder jer i Herren og vejleder jer, 5:13og at værdsætte dem over al måde i kærlighed på grund af deres gerning. Hold fred med hinanden. 5:14Vi formaner jer, brødre, vejled de uordentlige, trøst de modløse, tag jer af de svage, vær tålmodige mod alle. 5:15Se til at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter det gode, både mod hinanden og mod alle. 5:16Glæd jer altid, 5:17bed uden ophør, 5:18sig tak i alle situationer, for dette er Guds vilje i Kristus Jesus med jer. 5:19Sluk ikke Ånden, 5:20ringeagt ikke profetier, 5:21men prøv alt, hold fat ved det gode, 5:22hold jer fra det onde i enhver form. 5:23Må fredens Gud selv hellige jer helt og bevare jeres ånd, sjæl og krop uangribelig ved vores Herre Jesu komme. 5:24Trofast er han som kalder jer, han vil også gøre det. 5:25Brødre, bed også for os.

Hilsen

5:26Hils alle brødrene med et helligt kys. 5:27Jeg besværger jer ved Herren at I lader dette brev blive oplæst for alle brødrene. 5:28Vores Herre Jesu Kristi nåde være med jer.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.06.2024