Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 5

5:1Men om timer og tider, brødre, har I ikke brug for, at der skrives til jer. 5:2For I ved selv nøje, at Herrens dag kommer på samme måde som en tyv om natten. 5:3Når de siger: ›Fred og ingen fare,‹ da kommer undergangen pludseligt over dem, ligesom veerne kommer over en, der er gravid, og de skal på ingen måde undslippe. 5:4I, derimod, brødre, er ikke i mørket, så at dagen skulle kunne overgribe jer som en tyv. 5:5For I er alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. 5:6Så lad os da ikke sove ligesom de andre, men lad os være vågne og ædru. 5:7For de, som sover, sover om natten, og de, som bliver fulde, er fulde om natten. 5:8Men da vi nu hører til dagen, så lad os være ædru, iførte troens og kærlighedens brynje, og som hjelm håbet om frelsen. 5:9For Gud bestemte os ikke til vrede, men til at opnå frelse ved vor Herre, Jesus Kristus, 5:10som døde i vort sted, for at vi skulle leve sammen med ham, hvad enten vi våger eller sover. 5:11Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden indbyrdes, således som I også gør.
5:12Men vi beder jer, brødre, om at I påskønner dem, som slider iblandt jer, som er jeres forstandere i Herren, og som formaner jer. 5:13Og vi beder jer om, at I tænker overstrømmende højt om dem i kærlighed, på grund af deres arbejde. Hold fred med hinanden!
5:14Vi formaner jer, brødre: Retled dem, som er ude af geled; Opmuntr de modløse, tag jer af de syge, vær langmodige mod alle. 5:15Se til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt, men stræb altid efter at gøre det gode, både mod hinanden og mod alle.
 
5:16Glæd jer altid;
5:17bed uophørligt;
5:18sig tak under alle forhold, for det er Guds gode vilje for jer i Kristus Jesus.
 
5:19Udsluk ikke Ånden;
5:20foragt ikke profetier,
5:21men vurder alt, behold det gode;
5:22hold jer væk fra enhver form for ondskab.
 
5:23Må fredens Gud selv hellige jer helt og aldeles. Og må hele jeres ånd, sjæl og legeme blive bevaret ulasteligt ved vor Herres Jesu Kristi komme. 5:24Trofast er han, som kaldte jer; han vil også gøre det.
5:25Brødre, bed også for os.
5:26Hils alle brødrene med et helligt kys. 5:27Jeg besværger jer ved Herren, at I lader brevet oplæse for alle brødrene.
5:28Vor Herres Jesu Kristi nåde være med jer.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Ulrik Sandborg-Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.05.2017