Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne, kapitel 4

4:1I øvrigt, brødre, beder vi jer og formaner jer i Herren Jesus at I lever mere og mere sådan som I modtog det af os, nemlig hvordan I bør leve og behage Gud, som I jo også gør. 4:2I ved jo hvilke leveregler vi gav jer ved Herren Jesus.
4:3For dette er nemlig Guds gode vilje med jer, at I helliges: at I afholder jer fra utugt; 4:4at hver af jer véd at vinde sig sin egen hustru i hellighed og ære, 4:5ikke i lidenskabeligt begær ligesom hedningerne, der ikke kender Gud; 4:6og at ingen foruretter eller misbruger sin egen bror i nogen sag. For Herren hævner alt dette, som vi også førhen rent ud sagde til jer og vidnede for jer. 4:7For Gud kaldte os jo ikke til urenhed, men til helliggørelse.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Ulrik Sandborg-Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 18.02.2021