Den Frie Bibel

Efeserbrevet, kapitel 1

Forord

1:1Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, hilser de hellige, som er i Efesos, de troende i Kristus Jesus: 1:2Nåde være med jer og fred fra Gud, vores far, og Herren Jesus Kristus.

Lovprisning

1:3Priset være Gud, vores Herre Jesu Kristi far, som har velsignet os med hele den åndelige velsignelse i det himmelske, i Kristus, 1:4ligesom han har udvalgt os i ham før verdens grundlæggelse til at være hellige og fejlfrie over for ham. I kærlighed 1:5og efter sin gode vilje har han forudbestemt os til en status som barn hos sig ved Jesus Kristus 1:6for at vi skal prise hans herlige nåde, som han har givet os i den elskede. 1:7I ham har vi løskøbelsen ved hans blod, tilgivelsen af synderne, efter hans nådes rigdom 1:8som han har givet os i overflod med al visdom og indsigt, 1:9da han ifølge den beslutning, som han havde truffet hos sig selv, meddelte os sin viljes hemmelighed 1:10om en frelsesplan i tidernes fylde, nemlig at sammenfatte alt i Kristus, både det i himlene og det på jorden. 1:11I ham blev vi også udvalgt til at være hans del, forudbestemt til det efter hans beslutning, ham som virker alt efter sin viljesafgørelse, 1:12for at vi, som tidligere havde håbet på Kristus, skulle være til lovprisning for hans herlighed. 1:13I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med den lovede Helligånd, 1:14som er et pant på vores arv, indtil løskøbelsen af hans ejendom, til lovprisning for hans herlighed.

Bøn for menigheden

1:15Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, 1:16er jeg ikke holdt op med at takke for jer når jeg nævner jer i mine bønner 1:17om at vores Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens far, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd i erkendelsen af ham 1:18og oplyste øjne i jeres hjerter så at I kan forstå det håb han har kaldet jer til, hvor rig hans herlige arv er i de hellige, 1:19og hvor overvældende hans krafts styrke er mod os, som tror på grund af hans store styrkes virkekraft. 1:20Den virkede han med i Kristus da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i det himmelske, 1:21højt over enhver magt og myndighed og kraft og hersker og ethvert navn som nævnes, ikke alene i denne tidsalder, men også i den kommende tidsalder, 1:22og alt lagde han under hans fødder, og han gav ham som hoved over alt til menigheden, 1:23som er hans krop, fylden af ham som fylder alt i alle.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.03.2023