Den Frie Bibel

Efeserbrevet, kapitel 2

Frelsen af nåde

2:1Da I var døde i jeres overtrædelser og synder, 2:2som I før levede i ifølge denne verdens tidsalder, ifølge herskeren over luftens rige, den ånd som nu virker i ulydighedens børn2:3blandt dem færdedes også vi alle før i vores køds begær da vi udførte kødets og tankernes vilje, og vi var af natur vredens børn som også de øvrige. 2:4Men Gud, som er rig på barmhjertighed, har på grund af sin store kærlighed som han har elsket os med, 2:5gjort os levende sammen med Kristus da vi var døde i vores overtrædelser – af nåde er I blevet frelst – 2:6og han har oprejst os sammen med ham og sat os sammen med ham i det himmelske, i Kristus Jesus, 2:7for i de kommende tidsaldre at vise sin nådes overvældende rigdom på godhed mod os i Kristus Jesus. 2:8For af nåden er I blevet frelst ved tro, og dette skyldes ikke jer selv, gaven er Guds, 2:9ikke på grund af gerninger, for at ikke nogen skal rose sig. 2:10For vi er hans værk, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har beredt for at vi skulle vandre i dem.

Enhed i Kristus

2:11Husk derfor at I, som før var hedninger i kødet, som blev kaldt uomskårne af dem som kalder sig omskårne, med en omskærelse udført i kødet med hænder, 2:12at I på den tid var uden Kristus, adskilt fra borgerskab i Israel og fremmede fra løftets pagter, uden håb og uden Gud i verden. 2:13Men nu er I, som før var langt borte, i Kristus Jesus kommet nær ved Kristi blod. 2:14For han er vores fred, han som gjorde de to til ét og i sit kød nedbrød det gærde som skiller, fjendskabet, 2:15da han afskaffede loven med dens bud og forskrifter for at skabe de to til ét nyt menneske i sig, da han stiftede fred, 2:16og forsone begge i ét legeme med Gud ved korset, da han dræbte fjendskabet ved det. 2:17Og han kom og forkyndte evangeliet om fred for jer som var langt borte, og fred for dem som var nær, 2:18for ved ham har vi begge adgang i én Ånd til Faderen. 2:19Så er I da ikke mere fremmede og udlændinge, men I er de helliges medborgere og Guds husfæller, 2:20opbyggede på apostlenes og profeternes fundament, med Kristus Jesus som hovedhjørnesten, 2:21i ham sammenføjes hele bygningen og vokser til et helligt tempel i Herren, 2:22i ham opbygges også I sammen med os til at være Guds bygning i Ånden.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.03.2023