Den Frie Bibel

Efeserbrevet, kapitel 5

Bliv efterfølgere

5:1Bliv derfor, som elskede børn, efterfølgere af Gud, 5:2og I skal vandre i kærlighed ligesom også Kristus har elsket jer og givet sig selv hen for jer som en gave og et offer til en liflig duft.

Aflæg utugt og begærlighed

5:3Men utugt og enhver urenhed eller begærlighed skal end ikke nævnes blandt jer, sådan som det passer sig for hellige, 5:4og heller ikke skamløshed, tåbelig snak eller grove vittigheder, som er upassende, men hellere taksigelse. 5:5For dette skal I vide at ingen utugtig eller uren eller begærlig (det er en afgudsdyrker,) har arveandel i Kristi og Guds rige.

Lev som lysets børn

5:6Lad ingen bedrage jer med tomme ord, for på grund af disse kommer Guds vrede over ulydighedens børn. 5:7Bliv derfor ikke deres partnere, 5:8for før var I mørke, men nu er I lys i Herren. Som lysets børn skal I vandre, 5:9– for lysets frugt viser sig i al godhed og retfærdighed og sandhed – 5:10så I vurderer hvad der er prisværdigt for Herren, 5:11og I skal ikke være meddelagtige i mørkets ufrugtbare gerninger, men afslør dem hellere. 5:12For det som bliver skjult af dem, er skammeligt blot at nævne, 5:13men alt åbenbares når det afsløres af lyset, 5:14for alt det som bliver åbenbaret, er lys. Derfor hedder det:
Rejs dig, du som sover
og stå op fra de døde,
og Kristus vil lyse på dig.

Lad jer fylde af Ånden

5:15Se derfor nøje til hvordan I vandrer, ikke som uvise, men som vise 5:16så I udnytter det gunstige øjeblik, for dagene er onde. 5:17Vær derfor ikke tåbelige, men forstå hvad der er Herrens vilje. 5:18Drik jer ikke fulde i vin, i den er der udsvævelse, men lad jer fylde af Ånden 5:19ved at I taler til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, ved at I synger og spiller i jeres hjerte for Herren, 5:20ved at I altid takker Gud og Faderen for alt i vores Herre Jesu Kristi navn, og ved at I underordner jer under hinanden i frygt for Herren.

Om ægteskabet

5:21I hustruer skal underordne jer under jeres egne mænd som under Herren, 5:23for en mand er sin hustrus hoved, ligesom også Kristus er menighedens hoved, han er sin krops frelser, 5:24men ligesom menigheden underordner sig under Kristus, således skal hustruerne underordne sig under mændene i alt. 5:25I mænd, elsk jeres hustruer, ligesom også Kristus har elsket menigheden og givet sig selv hen for den 5:26for at hellige den ved at rense den i badet med vand ved ordet, 5:27for at føre menigheden for sig som herlig, uden plet eller rynke eller noget af den slags, for at den kan være hellig og uden fejl. 5:28Således skylder også mændene at elske deres egne hustruer som deres egne kroppe. Den som elsker sin egen hustru, elsker sig selv. 5:29For ingen har nogen sinde hadet sin egen krop, men han ernærer og plejer den, ligesom også Kristus ernærer og plejer menigheden, 5:30for vi er lemmer på hans krop. 5:31Derfor forlader en mand sin far og mor og holder sig til sin hustru, og de to bliver ét kød. 5:32Denne hemmelighed er stor, jeg taler nemlig om Kristus og menigheden. 5:33Dog skal også I hver især elske jeres hustru som jer selv, men hustruen skal have ærefrygt for sin mand.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.03.2023