Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Efeserne, kapitel 5

De skal være Guds og Kristi efterfølgere i kærlighed

5:1Vær derfor Guds efterlignere som elskede børn, 5:2og I skal vandre i kærlighed, ligesom også Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud, en vellugtende duft.

De skal aflægge urenhed og griskhed fordi det udelukker fra Guds rige

5:3Men utugt og al urenhed eller griskhed må end ikke nævnes blandt jer, sådan som det sømmer sig for hellige, 5:4heller ikke skamløs opførsel eller dårlig snak eller letsindig tale, som er usømmeligt, men snarere taksigelse. 5:5For dette skal I vide, at ingen utugtig eller uren eller grisk, det vil sige en afgudsdyrker, har arv i Kristi og Guds rige.

De skal ikke lade sig bedrage af tomme ord, men vandre som lysets børn

5:6Ingen må bedrage jer med tomme ord, for af den grund kommer Guds vrede over ulydighedens børn. 5:7Gør derfor ikke fælles sag med dem! 5:8For tidligere var I mørke, men nu er I lys i Herren. I skal vandre som lysets børn, 5:9for lysets frugt består i al godhed og retfærdighed og sandhed.

Vælg kapitel

5

Vælg kapitel

5

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Claus Tøndering
Dato for denne version: 24.02.2021