Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Efeserne, kapitel 4

4:1Derfor formaner jeg, den fangne i Herren, jer til at vandre værdige til den kaldelse hvormed I blev kaldet, 4:2med al ydmyghed og sagtmodighed, med tålmodighed så I bærer over med hinanden i kærlighed 4:3og bestræber jer på at bevare Åndens enhed i fredens bånd; 4:4ét legeme og én Ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb i jeres kaldelse; 4:5én Herre, én tro, én dåb, 4:6én Gud og alles Far, som er over alle og gennem alle og i alle!
4:22Hvad jeres tidligere færden angår, skal I aflægge det gamle menneske som fordærves af bedrageriske lyster, 4:23og I skal fornyes i jeres sinds ånd 4:24og iføre jer det nye menneske, som blev skabt efter Gud i retfærdighed og sandhedens hellighed.
4:25Aflæg derfor løgnen og tal sandhed, enhver med sin næste, for vi er hinandens lemmer. 4:26Bliver I vrede, så synd ikke; lad ikke solen gå ned over jeres vrede; 4:27og giv heller ikke Djævelen plads! 4:28Den som stjæler, skal ikke mere stjæle, men hellere arbejde og gøre det gode med sine egne hænder for at han kan have noget at give til den som mangler.
          

Vælg kapitel

3 4 5 6

Vælg kapitel

3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen og Torben Kjær
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 29.09.2021