Den Frie Bibel

Efeserbrevet, kapitel 3

Kaldelsen til at forkynde Guds frelsesplan

3:1Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for jer hedningers skyld 3:2– så sandt I har hørt om den tjeneste, nemlig den Guds nåde, som blev givet mig med henblik på jer: 3:3For ifølge en åbenbaring blev hemmeligheden meddelt mig, som jeg kort skrev om før, 3:4og I kan når I læser det, forstå at jeg har indsigt i Kristi hemmelighed, 3:5den som i tidligere generationer ikke blev meddelt menneskenes børn. Den er nu blevet åbenbaret for hans hellige apostle og profeter ved Ånden: 3:6at hedningerne er medarvinger og medlemmer af kroppen og har del i løfterne i Kristus Jesus ved evangeliet, 3:7som jeg er blevet tjener for ifølge Guds nådes gave som blev givet mig i overensstemmelse med hans styrkes virkekraft. 3:8Til mig, den ringeste af alle de hellige, blev den nåde givet at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne, 3:9og at oplyse alle om hvad hemmelighedens frelsesplan er, som var blevet skjult fra evighederne af i Gud, skaberen af alt, 3:10for at Guds mangfoldige visdom nu kunne blive meddelt ved menigheden for magter og myndigheder i det himmelske, 3:11efter hans beslutning i evighederne som han traf i Kristus Jesus, vores Herre, 3:12i ham har vi mod og tillidsfuld adgang ved troen på ham. 3:13Derfor beder jeg om at I ikke bliver modløse over mine trængsler for jeres skyld, trængsler som er en ære for jer.

Bøn for menigheden

3:14På grund af dette bøjer jeg mine knæ for Faderen, fra hvem ethvert faderforhold i himlen og på jorden har sit navn, 3:16og beder om at han efter sin herligheds rigdom vil give jer at I med kraft må styrkes ved hans Ånd i det indre menneske, 3:17at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, idet I er rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, 3:18for at I sammen med alle de hellige må kunne begribe hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, 3:19og kende Kristi kærlighed, som overgår erkendelse, for at I må blive fyldt med hele Guds fylde.
3:20Men ham, som over alt formår at gøre langt mere end det vi beder om eller forstår, ifølge den kraft som virker i os, 3:21ham være ære i menigheden og i Kristus Jesus gennem alle generationer i evighedernes evighed, amen.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.03.2023