Den Frie Bibel

Efeserbrevet, kapitel 4

4:1Jeg, der er fange i Herren, formaner jer da til at vandre det kald værdigt I blev kaldet med, 4:2med al ydmyghed, mildhed og tålmodighed idet I bærer over med hinanden i kærlighed, 4:3idet I stræber efter at bevare Åndens enhed med fredens bånd: 4:4ét legeme og én Ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb ved jeres kaldelse, 4:5én Herre, én tro, én dåb, 4:6én Gud og alles Far som er over alle, gennem alle og i alle.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.03.2023