Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Efeserne, kapitel 4

4:1Derfor formaner jeg, den fangne i Herren, jer til at vandre værdige til den kaldelse hvormed I blev kaldet, 4:2med al ydmyghed og sagtmodighed, med tålmodighed så I bærer over med hinanden i kærlighed 4:3og bestræber jer på at bevare Åndens enhed i fredens bånd; 4:4ét legeme og én Ånd, ligesom I også blev kaldet til ét håb i jeres kaldelse; 4:5én Herre, én tro, én dåb, 4:6én Gud og alles Far, som er over alle og gennem alle og i alle!
          

Vælg kapitel

3 4 5 6

Vælg kapitel

3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen og Torben Kjær
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 29.09.2021