Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Efeserne, kapitel 6

6:10I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans vældige styrke! 6:11Ifør jer den fulde rustning som Gud giver, for at I må kunne holde stand imod Djævelens snigangreb. 6:12For kampen står for os ikke imod kød og blod, men imod magterne, imod myndighederne, imod verdensherskerne i dette mørke, imod ondskabens åndemagter i det himmelske. 6:13Tag derfor den fulde rustning fra Gud på for at I må kunne stå imod på den onde dag og bestå efter at have overvundet alt. 6:14Så stå da med sandheden bundet om jeres lænd og iført retfærdighedens brynje, 6:15og tag på fødderne den villighed til kamp som fredens evangelium giver; 6:16og løft i alle forhold troens skjold hvormed I vil kunne slukke alle den ondes gloende pile, 6:17og tag imod frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord.
          

Vælg kapitel

3 4 5 6

Vælg kapitel

3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 13.10.2021