Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Galaterne, kapitel 1

Forord

1:1Paulus, apostel, ikke fra mennesker eller ved et menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Faderl, som oprejste ham fra de døde, 1:2og alle brødrene sammen med mig hilser menighederne i Galatien: 1:3Nåde være med jer og fred fra Gud, vores Far, og Herren Jesus Kristus, 1:4som gav sig selv hen for vores synder for at rive os ud af den nuværende onde verden efter vores Guds og Fars vilje. 1:5Ham være ære i evighedernes evigheder! Amen.

Indledning

1:6Jeg undrer mig over at I så hurtigt vender jer fra ham som kaldte jer til Kristi nåde, til et andet evangelium 1:7som ikke er et andet, men der er nogle som forvirrer jer, og som vil forvanske evangeliet om Kristus. 1:8Ja, selv hvis vi eller en engel fra himlen forkynder jer evangeliet imod det som vi har forkyndt jer, forbandet skal han være! 1:9Ligesom vi har sagt før, så siger jeg nu igen: Hvis nogen forkynder jer evangeliet imod det som I har modtaget, forbandet skal han være! 1:10Altså, forsøger jeg nu at trække mennesker eller Gud over på min side? Eller forsøger jeg at behage mennesker? Hvis jeg fremdeles behagede mennesker, var jeg ikke Kristi tjener.

Forsvar for evangeliet

1:11For jeg meddeler jer, brødre, at det evangelium som er blevet forkyndt af mig, ikke er et menneskes evangelium. 1:12For jeg har ikke modtaget det af et menneske eller er blevet undervist i det, men har modtaget det ved en åbenbaring fra Jesus Kristus. 1:13For I har hørt om min adfærd dengang i jødedommen at jeg over al måde forfulgte Guds menighed og forsøgte at udrydde den, 1:14og at jeg gik videre i jødedommen end mange jævnaldrende i mit folk, for jeg brændte mere for mine fædrene overleveringer. 1:15Men da Gud, som havde udskilt mig fra min moders liv, og som kaldte mig ved sin nåde, 1:16besluttede at åbenbare sin søn for mig for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne, rådførte jeg mig ikke straks med kød og blod, 1:17jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem som var apostle før mig, men jeg drog bort til Arabien, og jeg vendte igen tilbage til Damaskus. 1:18Derefter, efter tre år, drog jeg op til Jerusalem for at møde Kefas, og jeg blev hos ham femten dage, 1:19og jeg så ikke nogen anden af apostlene end Jakob, Herrens bror, 1:20og hvad jeg skriver til jer, se, jeg vidner overfor Gud at jeg ikke lyver. 1:21Derefter kom jeg til Syriens og Kilikiens egne, 1:22men jeg var personlig ukendt for Kristi menigheder i Judæa. 1:23Men de hørte blot at han som før forfulgte os, nu forkynder troen som han før forsøgte at udrydde, 1:24og de priste Gud på grund af mig.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.12.2021