Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Galaterne, kapitel 5

Frihed fra loven

5:1Til frihed har Kristus befriet os. Stå derfor fast og lad jer ikke igen underkaste slaveriets åg. 5:2Se jeg, Paulus, siger jer at hvis I lader jer omskære, så gavner Kristus jer ikke. 5:3Jeg vidner nemlig igen for ethvert menneske som lader sig omskære, at han er skyldig at opfylde hele loven. 5:4I er kommet bort fra Kristus, I som søger at blive erklæret retfærdige ved loven, I er faldet ud af nåden. 5:5For ved Ånden venter vi på grund af tro et håb, det vil sige retfærdigheden. 5:6For i Kristus Jesus gælder hverken omskærelse eller manglende omskærelse, men tro som er virksom ved kærlighed.

Advarsel mod modstandere

5:7I løb godt. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? 5:8Overtalelsen kom ikke fra ham som kaldte jer. 5:9En smule surdej gennemsyrer hele dejen. 5:10Jeg har tillid til jer i Herren at I ikke vil mene noget andet. Men den som forvirrer jer, skal bære sin dom, hvem han end er. 5:11Men hvis jeg, brødre, endnu forkynder omskærelse, hvorfor forfølges jeg da? Da er korsets anstød jo sat ud af kraft. 5:12Gid de dog ville lade sig kastrere, de som forstyrrer jer.

Livet efter Ånden

5:13For I blev kaldet til frihed, brødre, brug blot ikke friheden som en anledning for kødet, men tjen hinanden gennem kærlighed. 5:14For hele loven er opfyldt i ét ord, i dette: Du skal elske din næste som dig selv. 5:15Men hvis I bider og æder hinanden, så se til at I ikke bliver fortæret af hinanden. 5:16Jeg mener nemlig at I skal vandre i Ånden, og I vil ikke opfylde kødets begær. 5:17For kødet begærer mod Ånden og Ånden mod kødet, for disse ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre det som I vil. 5:18Men når I ledes af Ånden, er I ikke under lov. 5:19Men kødets gerninger er åbenbare, og de er utugt, urenhed, udsvævelse, 5:20afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, strid, jalousi, harme, stridslyst, splittelser, partier, 5:21misundelse, drukkenskab, svir og lignende ting som disse, om dem siger jeg forud til jer, ligesom jeg har sagt det forud, at de der gør den slags, skal ikke arve Guds rige. 5:22Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, overbærenhed, godhed, venlighed, troskab, 5:23mildhed, selvbeherskelse. Imod sådanne er loven ikke. 5:24Men de der tilhører Kristus Jesus, har korsfæstet kødet sammen med dets lidenskaber og lyster. 5:25Når vi lever ved Ånden, så lad os også være i overensstemmelse med Ånden. 5:26Lad os ikke blive pralende så vi provokerer hinanden og misunder hinanden.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.12.2021