Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Galaterne, kapitel 4

Fra slaveri til status som søn

4:1Jeg mener nemlig at så længe arvingen er umyndig, er der ingen forskel på ham og en slave, skønt han er herre over alt. 4:2Men han er under formyndere og husholdere indtil faderens fastsatte tidspunkt. 4:3Således også med os: Dengang vi var umyndige, gjorde vi slavetjeneste under verdens magter, 4:4men da tidens fylde kom, udsendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, 4:5for at han skulle løskøbe dem under loven, for at vi skulle få status som sønner. 4:6Men fordi I er sønner, har Gud udsendt sin søns Ånd i jeres hjerter, som råber: Abba, far! 4:7Derfor er du ikke længere slave, men søn; men hvis du er søn, er du også arving.

Advarsel mod tilbagefald

4:8Men dengang, da I ikke kendte Gud, gjorde I slavetjeneste for dem som ikke af natur er guder. 4:9Men efter at I nu har lært Gud at kende, ja meget mere, efter at I er blevet kendt af Gud, hvordan kan I da igen vende tilbage til de svage og fattige magter som I igen på ny vil gøre slavetjeneste for? 4:10I overholder dage, måneder, festtider og årsfester. 4:11Jeg frygter for jer om jeg måske har slidt forgæves for jer.

Personlig appel

4:12Jeg beder jer: Bliv som jeg, for også jeg er blevet som I. I har ikke gjort mig uret i noget. 4:13Men I ved at jeg den første gang forkyndte evangeliet på grund af kødets svaghed, 4:14skønt min legemlige tilstand var en prøvelse, ringeagtede I mig ikke eller spyttede på mig, men I modtog mig som en Guds engel, som Kristus Jesus. 4:15Hvor er nu jeres lovprisning? For jeg vidner for jer at hvis det havde været muligt, havde I revet jeres øjne ud og givet dem til mig. 4:16Er jeg da blevet jeres fjende fordi jeg har fortalt sandheden? 4:17De er ivrige efter jer, ikke for det gode, men de vil skille jer ud for at I skal være ivrige efter dem. 4:18Men det er godt at der altid bliver vist iver i noget godt, og ikke kun når jeg er hos jer. 4:19Mine børn, som jeg igen føder med smerte indtil Kristus har vundet skikkelse i jer. 4:20Jeg ville ønske at jeg var til stede hos jer nu og kunne ændre min stemme, for jeg er i vildrede med hensyn til jer.

Hagar og Sara

4:21Sig mig, I som vil være under loven, hører I ikke loven? 4:22For der står skrevet at Abraham havde to sønner, én med slavinden og én med den frie kvinde. 4:23Men slavindens søn blev undfanget ifølge kødet, og den frie kvindes søn blev undfanget ved løftet. 4:24Dette er blevet talt billedligt, for disse kvinder svarer til to pagter, den ene er fra bjerget Sinaj, som føder til slaveri, og den pagt svarer til Hagar. 4:25Ja, Hagar svarer til Sinaj bjerg i Arabien, og hun svarer til det nuværende Jerusalem, for hun er i slaveri med sine børn. 4:26Men Jerusalem foroven er den frie, som er vores moder, 4:27for der står skrevet: »Fryd dig, du ufrugtbare, som ikke har født, bryd ud i jubel og råb, du som ikke har haft veer, for mange er den enliges børn, flere end hendes, der har en mand.« 4:28Men I, brødre, er i lighed med Isak løftets børn. 4:29Men ligesom han der blev undfanget ifølge kødet, dengang forfulgte ham som blev undfanget ifølge Ånden, således også nu. 4:30Men hvad siger Skriften? Kast slavinden og hendes søn ud, for slavindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. 4:31Derfor, brødre, er vi ikke slavindens børn, men den frie kvindes.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.12.2021