Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Galaterne, kapitel 6

Bær hinandens byrder

6:1Brødre, hvis et menneske er blevet grebet i et fejltrin, skal I åndelige hjælpe denne til rette i en mild ånd, og pas på dig selv, at ikke også du bliver fristet. 6:2Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. 6:3For hvis nogen mener at han er noget, skønt han intet er, bedrager han sig selv. 6:4Men enhver skal prøve sin egen gerning, og så skal han have grund til ros på grund af sig selv alene og ikke på grund af den anden, 6:5for enhver skal bære sin egen byrde.

Gør godt mod andre

6:6Men den som undervises i ordet, skal give den som underviser, del i alle goder. 6:7Tag ikke fejl! Gud lader sig ikke spotte. For det et menneske sår, skal det også høste. 6:8Det vil sige, den som sår i sit eget kød, skal høste fordærv af kødet, men den som sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden.

Vælg kapitel

5 6

Vælg kapitel

5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 31.08.2021