Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Galaterne, kapitel 6

Bær hinandens byrder

6:1Brødre, hvis et menneske er blevet grebet i et fejltrin, skal I åndelige hjælpe denne til rette i en mild ånd, og pas på dig selv, at ikke også du bliver fristet og falder. 6:2Bær hinandens byrder, og således opfylder I Kristi lov. 6:3For hvis nogen mener at han er noget, skønt han intet er, bedrager han sig selv. 6:4Men enhver skal prøve sin egen gerning, og så skal han have grund til ros på grund af sig selv alene og ikke på grund af den anden, 6:5for enhver skal bære sin egen byrde.

Gør godt mod andre

6:6Men den som undervises i ordet, skal give den som underviser, del i alle goder. 6:7Lad jer ikke bedrage. Gud lader sig ikke spotte. For det et menneske sår, skal det også høste. 6:8Det vil sige, den som sår i sit eget kød, skal høste fordærv af kødet, men den som sår i Ånden, skal høste evigt liv af Ånden. 6:9Men når vi gør det gode, lad os da ikke blive trætte, for vi skal høste til rette tid hvis vi ikke bliver trætte. 6:10Altså! mens vi har tid, så lad os gøre det gode mod alle, men mest mod troens fæller.

Afslutning

6:11Se, med hvor store bogstaver jeg skriver med min egen hånd. 6:12Alle de som vil nyde anseelse i kødet, forsøger at tvinge jer til at lade jer omskære, udelukkende for at de ikke skal blive forfulgt på grund af Kristi kors. 6:13For dem som lader sig omskære, overholder ikke engang selv loven, men de vil have at I lader jer omskære, for at de kan rose sig af jeres kød. 6:14Men det skal ikke ske for mig at jeg roser mig af andet end vores herre Jesu Kristi kors, ved hvem verden er blevet korsfæstet for mig og jeg for verden. 6:15For hverken omskærelse eller manglende omskærelse betyder noget, men en ny skabning. 6:16Og alle de som vil vandre efter denne regel, fred og barmhjertighed være over dem og over Guds Israel. 6:17For fremtiden skal ingen volde mig besvær, for jeg bærer Jesu sårmærker på min krop. 6:18Vor Herre Jesu Kristi nåde være med jeres ånd, brødre. Amen
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 17.12.2021