Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Galaterne, kapitel 5

5:16Jeg mener nemlig at I skal vandre i Ånden så I ikke mere opfylder kødets begær. 5:17For kødet begærer mod Ånden og Ånden mod kødet, for disse ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre det I vil. 5:18Men når I ledes af Ånden, er I ikke under lov. 5:19Men kødets gerninger er åbenbare, og de er utugt, urenhed, udsvævelse, 5:20afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, strid, jalousi, harme, stridslyst, splittelser, partier, 5:21misundelse, drukkenskab, svir og lignende ting; om dem siger jeg på forhånd til jer, ligesom jeg har sagt det forud, at de der gør den slags, skal ikke arve Guds rige. 5:22Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, overbærenhed, godhed, venlighed, troskab, 5:23mildhed, selvbeherskelse. Imod sådanne er loven ikke. 5:24Men de der tilhører Kristus Jesus, har korsfæstet kødet sammen med dets lidenskaber og lyster. 5:25Når vi lever ved Ånden, så lad os også være i overensstemmelse med Ånden.

Vælg kapitel

5 6

Vælg kapitel

5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 31.08.2021