Den Frie Bibel

Den anden Krønikernes Bog, kapitel 27

Jotham bliver Konge, gør hvad ret er for Herren, bygger Mure og Stæder, 1-4; han overvinder Ammons Børn, faar Magt og dør, 5-9.

27:1Jotham var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede seksten Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Jerusa, Zadoks Datter. 27:2Og han gjorde det, som var ret for Herrens Øjne, efter alt det, som Ussia, hans Fader, havde gjort, kun kom han ikke i Herrens Tempel; og Folket handlede endnu fordærveligt. 27:3Han byggede den øverste Port paa Herrens Hus, han byggede og meget paa Ofels Mur. 27:4Tilmed byggede han Stæder paa Judas Bjerg, og i Skovene byggede han Slotte og Taarne.
27:5Han stred og imod Ammons Børns Konge og fik Overhaand over dem, og Ammons Børn gave ham det samme Aar hundrede Centner Sølv og ti Tusinde Kor Hvede og ti Tusinde Kor Byg; dette gav Ammons Børn ham atter baade i det andet og i det tredje Aar. 27:6Saa blev Jotham befæstet; thi han beredte sine Veje for Herren sin Guds Ansigt. 27:7Men det øvrige af Jothams Handeler og alle hans Krige og hans Veje, se, de Ting ere skrevne i Israels og Judas Kongers Bog. 27:8Han var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede seksten Aar i Jerusalem. 27:9Og Jotham laa med sine Fædre, og de begrove ham i Davids Stad; og hans Søn Akas blev Konge i hans Sted.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.