Den Frie Bibel

Den anden Mose Bog, kapitel 25

Mose skal begære Offergave af Folket, 1-9; deraf skal Pagtens Ark gøres, 10-16; Naadestolen, 17-22; Skuebrødsbordet, 23-30; Lysestagen, 31-39; alt efter en Lignelse, som Gud lod ham se, 40.

25:1Og Herren talede til Mose og sagde: 25:2Sig til Israels Børn, at de skulle tage mig en Offergave; af hver Mand, hvem hans Hjerte frivillig driver dertil, skulle I tage en Offergave til mig. 25:3Og dette er den Offergave, som I skulle tage af dem: Guld og Sølv og Kobber 25:4og blaat uldent og Purpur og Skarlagen og hvidt Linned og Gedehaar 25:5og rødlødede Væderskind og Grævlingeskind og Sithimtræ, 25:6Olie til Lysning, Urter til Salveolie og til vellugtende Røgelse, 25:7Onyksstene og Stene til at indfatte, til Livkjortlen og til Brystspannet. 25:8Og de skulle gøre mig en Helligdom, og jeg vil bo iblandt dem. 25:9Efter alle de Ting, som jeg vil vise dig, efter Forbilledet til Tabernaklet og efter Forbilledet til alle dets Redskaber; saaledes skulle I gøre det.
25:10Og de skulle gøre en Ark af Sithimtræ, halvtredje Alen lang og halvanden Alen bred og halvanden Alen høj. 25:11Og den skal du beslaa med purt Guld; inden og uden skal du beslaa den og gøre en Guldkrans oven omkring den. 25:12Og du skal støbe fire Guldringe til den og sætte dem i dens fire Hjørner, nemlig to Ringe paa dens ene Side og to Ringe paa dens anden Side. 25:13Og du skal gøre Stænger af Sithimtræ og beslaa dem med Guld. 25:14Og du skal stikke Stængerne i Ringene paa Siderne af Arken og bære Arken med dem. 25:15Stængerne skulle blive i Ringene, som ere paa Arken, de skulle ikke borttages fra den. 25:16Og du skal lægge i Arken det Vidnesbyrd, som jeg vil give dig.
25:17Og du skal gøre en Naadestol af purt Guld, halvtredje Alen lang og halvanden Alen bred. 25:18Og du skal gøre to Keruber af Guld; af drevet Arbejde skal du gøre dem, ud fra begge Enderne af Naadestolen. 25:19Og gør een Kerub paa den ene Ende og een Kerub paa den anden Ende; i eet med Naadestolen skulle I gøre Keruber paa begge dens Ender. 25:20Og Keruber skulle udbrede Vinger ovenover, saa at de dække over Naadestolen med deres Vinger, og den enes Ansigt skal være mod den anden: mod Naadestolen skulle Kerubernes Ansigter være vendte. 25:21Og du skal sætte Naadestolen oven paa Arken og lægge det Vidnesbyrd, som jeg vil give dig, i Arken. 25:22Og der vil jeg komme til dig og tale med dig oven fra Naadestolen, imellem de to Keruber, som ere paa Vidnesbyrdets Ark, alt det, jeg vil byde dig angaaende Israels Børn.
25:23Og du skal gøre et Bord af Sithimtræ, to Alen langt og een Alen bredt og halvanden Alen højt, 25:24og beslaa det med purt Guld og gøre en Guldkrans dertil rundt omkring. 25:25Og du skal gøre en Liste paa det af en Haandsbred rundt om og gøre en Guldkrans om dens Liste rundt om. 25:26Du skal og gøre fire Guldringe dertil og sætte Ringene i de fire Hjørner, som ere ved de fire Fødder. 25:27Tvært over for Listen skulle Ringene være, til at stikke Stængerne udi for at bære Bordet. 25:28Og du skal gøre Stængerne af Sithimtræ og beslaa dem med Guld, og Bordet skal bæres med dem. 25:29Og du skal gøre dets Fade og dets Skaaler og dets Kander og dets Bægere, af hvilke der skal udgydes Drikoffer; af purt Guld skal du gøre dem. 25:30Og du skal stedse lægge Skuebrød for mit Ansigt paa Bordet.
25:31Og du skal gøre en Lysestage af purt Guld; af drevet Arbejde skal Lysestagen gøres, dens Fod og dens Stang, dens Bægere, dens Knopper og dens Blomster skulle være ud af eet med den. 25:32Og der skal gaa seks Grene ud fra dens Sider; tre Grene paa Lysestagen fra dens ene Side og tre Grene paa Lysestagen fra dens anden Side. 25:33Der skal være tre Mandelblomstbægere paa een Gren, en Knop og en Blomst, og tre Mandelblomstbægere paa en anden Gren, en Knop og en Blomst; saaledes skal det være paa de seks Grene, som gaa ud fra Lysestagen. 25:34Men paa Lysestagen skulle være fire Mandelblomstbægere, dens Knopper og dens Blomster; 25:35nemlig en Knop under de to Grene derpaa og en Knop under de to andre Grene derpaa og en Knop under de to øvrige Grene derpaa; for de seks Grene, som gaa ud fra Lysestagen. 25:36Deres Knopper og deres Grene skulle være ud af eet med den; det skal altsammen være eet drevet Arbejde af purt Guld. 25:37Og du skal gøre dens syv Lamper, og man skal holde dens Lamper tændte og lade dem lyse lige mod dens modsatte Side. 25:38Og dens Sakse og dens Tandekar skal du gøre af purt Guld. 25:39Man skal gøre den med alle disse Redskaber af eet Centner purt Guld.
25:40Og se til og gør det efter Forbilledet dertil, hvilket blev vist dig paa Bjerget.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.