Den Frie Bibel

Den anden Mose Bog, kapitel 35

Mose giver Befaling til Israel efter det, som Gud havde sagt, at de skulde holde Sabbaten, 1-3; give Offergave, 4-9; og gøre Tabernaklet med alt, hvad der hører til, 10-19; de give Offergave, 20-29; Bezaleel og Oholiab skulle gøre al denne Gerning, 30-35.

35:1Og Mose lod al Israels Børns Menighed samle og sagde til dem: Disse ere de Ord, som Herren befalede, at I skulle gøre; 35:2seks Dage skal al Gerning gøres, men den syvende Dag skal være eder hellig, en Sabbatshvile for Herren; hver den, som gør nogen Gerning paa den, skal dødes. 35:3I skulle ingen Ild optænde i nogen af eders Boliger paa Sabbatsdagen.
35:4Og Mose sagde til al Israels Børns Menighed saaledes: Dette er det Ord, som Herren befalede, sigende: 35:5Tager, af hvad eder tilhører, en Offergave til Herren; hver som er villig af sit Hjerte, skal fremføre den, en Offergave til Herren: Guld og Sølv og Kobber, 35:6og blaat uldent og Purpur og Skarlagen og hvidt Linned og Gedehaar, 35:7og rødlødede Væderskind og Grævlingeskind og Sithimtræ, 35:8og Olie til Lysning og Urter til Salveolie og til vellugtende Røgelse, 35:9og Onyksstene og Stene til at indfatte, til Livkjortlen og til Brystspannet.
35:10Og hver af eder, som er viis i Hjertet, de skulle komme og gøre alt det, som Herren har befalet: 35:11Tabernaklet med dets Paulun og dets Dække, med dets Hager og dets Fjæle, dets Tværstænger, dets Støtter og dets Fødder; 35:12Arken med dens Stænger, Naadestolen og Dækkets Forhæng; 35:13Bordet med dets Stænger og alle dets Redskaber og Skuebrødet; 35:14og Lysestagen til Lysningen med dens Redskaber og dens Lamper og Olie til Lysningen; 35:15og Røgelsealteret med dets Stænger og Salveolien og vellugtende Røgelse, og Dækket for Døren, for Tabernaklets Dør; 35:16Brændofrets Alter med dets Kobbergitter, med dets Stænger og alle dets Redskaber, Kedlen med dens Fod; 35:17Omhængene til Forgaarden med dens Støtter og dens Fødder, og Dækket for Forgaardens Port; 35:18Sømmene til Tabernaklet og Sømmene til Forgaarden og deres Snore; 35:19Tjenestens Klæder til at tjene med i Helligdommen; hellige Klæder til Aron, Præsten, og Klæder til hans Sønner til at gøre Præstetjeneste udi.
35:20Saa gik de ud, al Israels Børns Menighed, fra Mose Aasyn. 35:21Og de kom, hver Mand, hvis Hjerte førte ham dertil, og hver den, hvis Aand frivillig drev ham dertil, de fremførte Offergave til Herren, til Forsamlingens Pauluns Gerning og til alt Arbejdet dermed og til de hellige Klæder. 35:22Og de kom, Mændene saa vel som Kvinderne, hver som var villig i Hjertet, de frembare Hægter og Smykker og Ringe og Kæder, alle Haande Guldtøj; og hver Mand kom, som havde ladet en Gave af Guld røre for Herren. 35:23Og hver Mand, hos hvem der fandtes blaat uldent og Purpur og Skarlagen og hvidt Linned og Gedehaar og rødlødede Væderskind og Grævlingeskind, de førte det frem. 35:24Hver som havde en Offergave af Sølv og Kobber, de bragte den frem som en Offergave til Herren; og hver, hos hvem Sithimtræ fandtes til noget Slags Arbejde, de førte det frem. 35:25Og hver Kvinde, som var viis i Hjerte, spandt med sine Hænder, og de fremførte det, de havde spundet: Blaat uldent og Purpur, Skarlagen og hvidt Linned. 35:26Og alle Kvinder, hvis Hjerte bevægede dem dertil, og som havde Forstand derpaa, spandt Gedehaarene. 35:27Men Fyrsterne bragte Onyksstene og Stene til at indfatte, til Livkjortlen og til Brystspannet, 35:28og Urterne og Olien til Lysning og til Salveolien og til vellugtende Røgelse. 35:29Hver Mand og Kvinde af Israels Børn, hvem deres Hjerte drev til frivilligt at bringe noget til al den Gerning, som Herren ved Mose havde befalet at udføre, bragte en frivillig Gave til Herren.
35:30Og Mose sagde til Israels Børn: Ser, Herren har kaldet ved Navn Bezaleel, en Søn af Uri, som var en Søn af Hur, af Juda Stamme. 35:31Og Guds Aand har opfyldt ham med Visdom, med Forstand og med Kundskab, og det til alle Haande Gerning; 35:32og til at udtænke Kunstværker, at arbejde i Guld og i Sølv og i Kobber; 35:33og til at udskære Stene til at indfatte, og til at udskære Træ, til at gøre alle Haande kunstig Gerning; 35:34og han har givet i hans Hjerte Visdom til at undervise andre, baade ham og Oholiab, Ahisamaks Søn, af Dans Stamme. 35:35Han har opfyldt dem med Visdom i Hjertet til at gøre alle Haande Gerning, deres, som udskære, og deres, som virke, og deres, som stikke i blaat uldent og i Purpur, i Skarlagen og i hvidt Linned, og Væveres, deres, som gøre alle Haande Gerning og udtænke Kunstværker.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.