Den Frie Bibel

Den anden Mose Bog, kapitel 37

De gøre Arken, 1-5; Naadestolen, 6-9; Bordet, 10-16; Lysestagen, 17-24; Røgelsealteret, 25-29.

37:1Og Bezaleel gjorde Arken af Sithimtræ, halvtredje Alen lang og halvanden Alen bred og halvanden Alen høj. 37:2Og han beslog den med purt Guld, inden og uden, og han gjorde en Guldkrans trindt omkring den. 37:3Og han støbte fire Guldringe til den paa dens fire Hjørner, nemlig to Ringe paa dens ene Side og to Ringe paa dens anden Side. 37:4Og han gjorde Stænger af Sithimtræ og beslog dem med Guld. 37:5Og han stak Stængerne i Ringene paa Siderne af Arken til at bære Arken med.
37:6Og han gjorde en Naadestol af purt Guld, halvtredje Alen lang og halvanden Alen bred. 37:7Og han gjorde to Keruber af Guld, af drevet Arbejde gjorde han dem, paa begge Ender af Naadestolen, 37:8een Kerub paa den ene Ende og een Kerub paa den anden Ende; han gjorde Keruber i eet med Naadestolen paa begge dens Ender. 37:9Og Keruberne udbredte deres Vinger ovenover og dækkede over Naadestolen med deres Vinger; og den enes Ansigt var mod den andens, Kerubernes Ansigter vare vendte mod Naadestolen.
37:10Og han gjorde Bordet af Sithimtræ, to Alen langt og een Alen bredt og halvanden Alen højt. 37:11Og han beslog det med purt Guld, og han gjorde en Guldkrans dertil rundt omkring. 37:12Han gjorde ogsaa en Liste dertil trindt omkring, en Haandbred høj, og gjorde en Guldkrans trindt omkring dens Liste. 37:13Og han støbte fire Guldringe dertil og satte Ringene i de fire Hjørner, som vare ved dets fire Fødder. 37:14Tvært over for Listen vare Ringene, at Stængerne kunde stikkes deri til at bære Bordet. 37:15Og han gjorde Stængerne af Sithimtræ og beslog dem med Guld til at bære Bordet. 37:16Og han gjorde Redskaberne, som skulde til Bordet, dets Fade og dets Skaaler og dets Bægere og dets Kander, med hvilke der skulde udgydes Drikoffer, af purt Guld.
37:17Og han gjorde Lysestagen af purt Guld; af drevet Arbejde gjorde han Lysestagen; dens Fod og dens Stang, dens Bægere, dens Knopper og dens Blomster vare ud af eet med den. 37:18Og seks Grene gik ud fra dens Sider, tre Grene paa Lysestagen fra dens ene Side, og tre Grene paa Lysestagen fra dens anden Side. 37:19Tre Mandelblomstbægere var der paa den ene Gren, en Knop og et Blomster, og tre Mandelblomstbægere paa den anden Gren, en Knop og et Blomster; saaledes var det paa de seks Grene, som gik ud fra Lysestagen. 37:20Men paa Lysestagen vare fire Mandelblomstbægere, dens Knopper og dens Blomster, 37:21nemlig een Knop under de to Grene derpaa, og een Knop under de to andre Grene derpaa, og een Knop under de to øvrige Grene derpaa for de seks Grene, som gik ud fra den. 37:22Deres Knopper og deres Grene vare ud af eet med den selv, det var altsammen eet drevet Arbejde af purt Guld. 37:23Og han gjorde dens syv Lamper og dens Sakse og dens Tandekar af purt Guld. 37:24Af et Centner purt Guld gjorde han den og alle dens Redskaber.
37:25Og han gjorde Røgelsealteret af Sithimtræ, een Alen langt og een Alen bredt, firkantet og to Alen højt; dets Horn vare ud af eet med det. 37:26Og han beslog det med purt Guld, dets Overdel og dets Sider omkring og dets Horn, og gjorde en Guldkrans til det rundt omkring. 37:27Og han gjorde to Guldringe dertil, under dets Krans paa begge Sidestykkerne deraf, paa begge Sider derpaa, til at stikke Stængerne deri, for at bære det med dem. 37:28Men Stængerne gjorde han af Sithimtræ og beslog dem med Guld. 37:29Og han gjorde den hellige Salveolie og den rene Røgelse af vellugtende Urter efter Kunstens Regler.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.