Den Frie Bibel

Salomos Højsang, kapitel 5

Brudgommen svarer sin Brud, giver sit Behag til hende til Kende og indbyder sine Venner, 1; Bruden beklager sin Forsømmelighed i at lukke op for Brudgommen, og hvorledes hun længe forgæves havde ledt efter ham, 2-7; hun taler med Jerusalems Døtre om ham og berømmer hans store Dejlighed og yndige Skikkelse, 8-16.

5:1Jeg er kommen, min Søster, o Brud! i min Have, jeg har plukket min Myrra tillige med min duftende Urt, jeg har ædt min Honningkage tillige med min Honning, jeg har drukket min Vin tillige med min Mælk; æder, I Venner! drikker og bliver drukne, I elskelige!
5:2Jeg sov, men mit Hjerte vaagede. Min elskedes Røst! Han banker: Luk op for mig, min Søster! min Veninde! min Due! min rene! thi mit Hoved er fuldt af Dug, mine Lokker af Nattens Draaber. — 5:3Jeg har afført mig min Kjortel; hvorledes skal jeg iføre mig den igen? jeg har toet mine Fødder; hvorledes skal jeg gøre dem urene igen? 5:4Min elskede stak sin Haand igennem Aabningen, og mit Indre blev heftigt bevæget for hans Skyld. 5:5Da stod jeg op for at lukke op for min elskede; og mine Hænder dryppede med Myrra og mine Fingre med flydende Myrra over Haandfangene paa Laasen. 5:6Jeg lukkede op for min elskede, men min elskede havde vendt sig bort, han var gaaet forbi; jeg var gaaet ud af mig selv, da han talte; jeg ledte efter ham, men fandt ham ikke; jeg kaldte ad ham, men han svarede mig ikke. 5:7Vægterne, som gaa omkring i Staden, fandt mig, de sloge mig, de saarede mig; Vægterne paa Murene toge mit Slør fra mig.
5:8Jeg besværger eder, I Jerusalems Døtre! om I finde min elskede, hvad skulle I forkynde ham? At jeg er syg af Kærlighed. 5:9Hvad er din elskede fremfor en andens elskede, du dejligste iblandt Kvinderne? hvad er din elskede fremfor en andens elskede, at du har saaledes besvoret os? 5:10Min elskede er hvid og rød, udmærket fremfor ti Tusinde. 5:11Hans Hoved er fineste Guld; hans Lokker ere krusede, sorte som Ravnen. 5:12Hans Øjne ere som Duer ved Vandbække, badende sig i Mælk, siddende ved fulde Strømme. 5:13Hans Kinder ere som duftende Blomsterbede, Taarne af vellugtende Urter; hans Læber ere som Lillier, der dryppe med flydende Myrra; 5:14hans Hænder ere Guldringe, besatte med Krysoliter; hans Bug er skinnende Elfenben, belagt med Safirer; 5:15hans Ben ere Marmorstøtter, grundfæstede i Fodstykker af Guld; hans Skikkelse er som Libanon, udvalgt som Cedertræerne; 5:16hans Gane er Sødhed, og han er lutter Yndighed; dette er min elskede, og dette er min Ven, I Jerusalems Døtre!

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.