Den Frie Bibel

Salomos Højsang, kapitel 7

Brudgommen berømmer atter sin Bruds Skønhed og Yndighed, 1-9; Bruden vidner om sin Kærlighed til ham, byder ham med sig ud paa Marken og i Vingaarden, hvor hun vil skænke ham sin Kærlighed, 10-13.

7:1Hvor skønne ere dine Trin i Skoene, du ædelbaarne! dine Lænders Bøjninger ere som Smykker, Værk af Kunstnerhaand. 7:2Din Navle er det runde Bæger, — det mangler aldrig krydret Vin, din Bug er en Hvededynge, omhegnet med Lillier. 7:3Dine to Bryster ere ligesom to unge Raatvillinger. 7:4Din Hals er som Elfenbenstaarnet, dine Øjne ere Fiskedamme i Hesbon ved Bath-Rabbins Port, din Næse er som Libanons Taarn, der skuer ud imod Damaskus. 7:5Dit Hoved paa dig er som Karmel, og Haaret paa dit Hoved er som Purpur; Kongen er fængslet i Lokkerne. 7:6Hvor dejlig og hvor yndig er du, o kære! i Elskelighed. 7:7Denne din ranke Vækst er ligt et Palmetræ og dine Bryster som Drueklaser. 7:8Jeg sagde: Jeg vil stige op i Palmetræet, jeg vil tage fat paa dets Grene; og dine Bryster vorde som Vinstokkens Drueklaser og din Næses Aande som Æblerne; 7:9og din Gane som den gode Vin, der gaar glat ned for min elskede og bringer sovendes Læber til at tale.
7:10Jeg er min elskedes, og til mig er hans Attraa. 7:11Kom, min elskede! lader os gaa ud paa Marken, lader os blive Natten over i Landsbyerne! 7:12Lader os aarle gaa til Vingaardene, lader os se, om Vinstokken har skudt, om Blomsterne ere udsprungne, og om Granattræerne blomstre; der vil jeg skænke dig min Kærlighed. 7:13Dudaim give Lugt, og ved vore Døre er der alle Haande kostelige Frugter, nye og gamle; o, min elskede! jeg har gemt dem til dig.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.