Den Frie Bibel

Profeten Jeremias, kapitel 45

Jeremias faar en Befaling, at erindre Baruk, som sørgede over de haarde Ting, som han maatte skrive efter Jeremias’s Befaling, 1-3; og at formane ham, ej at begære sig store Ting, men at nøjes med, at Gud vilde give ham hans Sjæl som Bytte, 4-5.

45:1Det Ord, som Profeten Jeremias talte til Baruk, Nerias Søn, der han skrev disse Ord i en Bog efter Jeremias’s Mund, i Judas Konge, Jojakims, Josias’s Søns fjerde Aar: 45:2Saa siger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk: 45:3Du sagde: Ak, ve mig! thi Herren har lagt Sorrig til min Smerte, jeg er træt af mit Suk og finder ingen Rolighed.
45:4Saaledes skal du sige til ham: Saa siger Herren: Se, det, jeg byggede, nedbryder jeg, og det, jeg plantede, oprykker jeg, ja, dette ganske Land. 45:5Og du, du søger dig store Ting! søg dem ej; thi se, jeg lader Ulykke komme over alt Kød, siger Herren, men dig vil jeg give din Sjæl som Bytte paa hvert Sted, hvorhen du drager.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.