Den Frie Bibel

Profeten Jeremias, kapitel 47

Profeten spaar imod Filisterne og Tyrus og Sidon, at de skulle forstyrres, 1-7.

47:1Herrens Ord, som kom til Profeten Jeremias imod Filisterne, førend Farao slog Gaza. 47:2Saa siger Herren: Se, der stige Vande op fra Norden, og de skulle vorde til en overskyllende Strøm, og de skulle overskylle Landet, og hvad der fylder det, Staden og dens Indbyggere; og Folkene skulle skrige, og alle Indbyggere i Landet hyle 47:3for Lyden af hans vælige Hestes Hovslag, for hans Vognes Rumlen, for hans Hjuls Bulder; Fædrene se ikke tilbage efter Børnene, fordi de have ladet Hænderne synke, 47:4over den Dag, som kommer for at ødelægge alle Filister, for at udrydde hver Hjælper, som er tilbage for Tyrus og Sidon; thi Herren ødelægger Filisterne, de overblevne fra Øen Kafthor. 47:5Gaza er bleven skaldet, Askalon er udryddet, de overblevne i deres Dal; hvor længe vil du saare dig? 47:6Ve! du Herrens Sværd! hvor længe skal det vare, inden du vil holde dig rolig? far i din Skede, hvil og vær stille! 47:7Hvorledes kan du holde dig rolig, da Herren har givet det Befaling? Imod Askalon og imod Havets Strand, derhen har han beskikket det.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.