Den Frie Bibel

Paulus’s Brev til Galaterne, kapitel 6

Paulus formaner til Sagtmodighed, Medlidenhed, ydmyg Selverkendelse og til at dele alt med Lærerne, 1-6. Han afslutter sine Formaninger med indtrængende Alvorsord, 7-10. Han vidner om Vranglærernes Falskhed og sin egen Fastholden ved Kristi Kors, 11-15, og knytter hertil sine Slutningsønsker, 16-18.

6:1Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet! 6:2Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov! 6:3Thi naar nogen mener, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han sig selv. 6:4Men hver prøve sin egen Gerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til Næsten; 6:5thi hver skal bære sin egen Byrde. 6:6Men den, som undervises i Ordet, skal dele alt godt med den, som underviser ham. 6:7Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske saar, det skal han ogsaa høste. 6:8Thi den, som saar i sit Kød, skal høste Fordærvelse af Kødet; men den, som saar i Aanden, skal høste evigt Liv af Aanden. 6:9Men naar vi gøre det gode, da lader os ikke blive trætte; thi i sin Tid skulle vi høste, saafremt vi ikke give tabt. 6:10Saa lader os altsaa, efter som vi have Lejlighed, gøre det gode imod alle, men mest imod Troens egne!
6:11Ser nu, med hvor store Bogstaver jeg skriver til eder med min egen Haand! 6:12Alle de, som ville tage sig godt ud i Kødet, de tvinge eder til at lade eder omskære, alene for at de ikke skulle forfølges for Kristi Kors’s Skyld. 6:13Thi ikke engang de, som lade sig omskære, holde selv Loven; men de ville, at I skulle lade eder omskære, for at de kunne rose sig af eders Kød. 6:14Men det være langt fra mig at rose mig uden af vor Herres Jesu Kristi Kors, ved hvem Verden er korsfæstet for mig, og jeg for Verden. 6:15Thi hverken Omskærelse eller Forhud er noget, men en ny Skabning.
6:16Og saa mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel! 6:17Herefter volde ingen mig Besvær; thi jeg bærer Jesu Mærketegn paa mit Legeme. 6:18Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eders Aand, Brødre! Amen.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.