Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Timotheus, kapitel 1

Forord

1:1Paulus, Kristi Jesu apostel ifølge befaling fra Gud, vores frelser, og fra Kristus Jesus, vores håb, 1:2til Timotheus, mit ægte barn i troen: Nåde, barmhjertighed og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vores Herre.

Advarsel mod falske lærere

1:3Som jeg formanede dig til at blive i Efesos da jeg rejste til Makedonien, for at du skal befale nogle ikke at føre fremmed lære 1:4eller holde sig til myter og endeløse slægtstavler, som snarere fremmer spekulationer end Guds frelsesplan, den som er ved tro – 1:5Befalingens formål er kærlighed af et rent hjerte, en god samvittighed og en oprigtig tro. 1:6Nogle har forladt dette og har vendt sig til tom snak 1:7fordi de vil være lærere i loven uden at forstå hvad de siger, og hvad de forsikrer om.
1:8Men vi ved at loven er god hvis man bruger den som den skal bruges, 1:9når man ved dette, at loven ikke er bestemt for en retfærdig, men for lovløse og oprørske, ugudelige og syndere, gudløse og vanhellige, fadermordere og modermordere, mordere, 1:10utugtige, homoseksuelle, bortførere, løgnere, løftebrydere, og hvad der ellers er i modsætning til den sunde lære, 1:11i overensstemmelse med det evangelium om den salige Guds herlighed som er blevet betroet mig.

Paulus som eksempel

1:12Jeg takker ham som gjorde mig stærk, Kristus Jesus, vores Herre, fordi han anså mig for troværdig og tog mig i tjeneste 1:13skønt jeg tidligere var en gudsbespotter, forfølger og voldsmand, men jeg blev vist barmhjertighed fordi jeg handlede uvidende i vantro, 1:14og vores Herres nåde flød over sammen med tro og kærlighed i Kristus Jesus. 1:15Dette ord er troværdigt og værdigt til al modtagelse, for Kristus Jesus kom til verden for at frelse syndere, og af dem er jeg den største. 1:16Men derfor blev der vist mig barmhjertighed for at Kristus Jesus kunne vise hele sin tålmodighed mod mig som den største af syndere som et eksempel på dem som vil komme til tro på ham til evigt liv. 1:17Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige og eneste Gud være ære og herlighed i evighedernes evigheder, amen.

Timotheus’ opgave

1:18Denne befaling betror jeg dig, mit barn Timotheus, i overensstemmelse med de profetier som tidligere blev talt om dig, for at du ved dem skal kæmpe den gode kamp 1:19med tro og en god samvittighed som nogle har kastet fra sig, og de har lidt skibbrud på troen. 1:20Blandt dem er Hymenæus og Alexander som jeg har overgivet til Satan for at de skal tugtes så de ikke spotter.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023