Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Timotheus, kapitel 4

Om falske lærere

4:1Men Ånden taler udtrykkeligt om at i de sidste tider vil nogle falde fra troen fordi de holder sig til vildledende ånder og dæmonisk lære, 4:2som udbredes ved løgneres hykleri. De er brændemærkede i deres egen samvittighed. 4:3De forbyder ægteskab og kræver afholdenhed fra føde, som Gud har skabt til at modtages med tak af dem som tror og kender sandheden. 4:4For alt hvad der er skabt af Gud, er godt, og intet skal forkastes, når det modtages med tak, 4:5for det helliges ved Guds ord og bøn.

Formaning til Timotheus

4:6Når du lærer brødrene dette, vil du være en god Kristi Jesu tjener som lever af troens og den gode læres ord, 4:7men afvis de vanhellige og overtroiske myter. Træn dig selv til gudsfrygt, 4:8for fysisk træning er gavnlig til lidt, men gudsfrygten er gavnlig til alt fordi den rummer et løfte som gælder både det nuværende og kommende liv. 4:9Troværdigt er det ord og al modtagelse værd. 4:10For derfor slider og kæmper vi fordi vi har sat vores håb til den levende Gud, som er alle menneskers frelser og frem for alt de troendes. 4:11Befal dette og undervis. 4:12Lad ingen ringeagte dig på grund af din ungdom, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i tro og i renhed. 4:13Indtil jeg kommer, skal du hengive dig til oplæsningen, formaningen og undervisningen. 4:14Forsøm ikke at bruge den nådegave i dig som blev givet dig ved profeti og under håndspålæggelse af de ældste. 4:15Sats på dette og vær i dette for at din fremgang må være synlig for alle. 4:16Vær opmærksom på dig selv og på undervisningen, bliv i dette, for når du gør dette, vil du frelse dig selv og dem som hører dig.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023