Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Timotheus, kapitel 5

Menighedsregler

5:1Du må ikke tale hårdt til en gammel mand, men forman ham som en far, unge mænd som brødre, 5:2ældre kvinder som mødre, unge kvinder som søstre i al renhed.
5:3Vis de enker respekt som virkelig er enker. 5:4Men hvis en enke har børn eller børnebørn, skal disse først lære deres egen familie at leve gudfrygtigt og gøre gengæld mod forældrene, for dette er værdsat af Gud. 5:5Men den som virkelig er enke og alene, har sat sit håb til Gud og er vedholdende med bønner og påkaldelser nat og dag, 5:6men den der er udsvævende, er levende død. 5:7Dette skal du befale for at de må være uangribelige. 5:8Hvis nogen ikke sørger for sine egne og mest sin familie, har han fornægtet troen og er værre end en vantro. 5:9En enke kan skrives op, når hun er mindst 60 år, en mands hustru, har vidnesbyrd om gode gerninger, har opfostret børn, har vist gæstfrihed, har vasket de helliges fødder, har hjulpet de trængte og hengivet sig til gode gerninger. 5:11Men unge enker skal du afvise, for når de i seksuel lyst vender sig imod Kristus, vil de giftes, 5:12og de får den dom at de har svigtet deres første tro. 5:13Samtidig lærer de også lediggang ved at gå rundt i hjemmene, og de lærer ikke alene lediggang, men også at være sladrende og påtrængende og at tale upassende.
5:14Jeg vil altså at unge enker skal gifte sig, føde børn, styre hus og ikke give modstanderen anledning til dårlig omtale, for nogle har allerede vendt sig bort og følger Satan. 5:16Hvis en troende kvinde har enker hos sig, skal hun hjælpe dem, og menigheden skal ikke bebyrdes, så den kan hjælpe dem som virkelig er enker.
5:17Ældste som leder godt, fortjener dobbelt respekt, det vil sige dem som slider med tale og undervisning. 5:18For Skriften siger: »Du må ikke binde munden til på en okse som tærsker,« og »en arbejder er sin løn værd.« 5:19Tag ikke imod en anklage mod en ældste uden at det er på basis af to eller tre vidner. 5:20Irettesæt dem som synder, i alles nærvær for at også de øvrige skal frygte. 5:21Jeg indskærper dig over for Gud og Kristus Jesus og de udvalgtes engle at du overholder dette uden fordomme og uden at være partisk. 5:22Vær ikke for hurtig til at lægge hænder på nogen eller at få del i andres synder. Bevar dig selv ren. 5:23Drik ikke mere kun vand, men brug lidt vin på grund af din mave og hyppige svagheder. 5:24Nogle menneskers synder er åbenlyse og går i forvejen til dom, men hos nogle følger de bagefter. 5:25På samme måde er de gode gerninger åbenlyse, og de andre kan ikke skjules.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023